האגודה למען הלהט״ב - סיכום שנתי 2023

השינוי מתחיל בקהילה - מיזם משותף והשפעתו העמוקה

כמנהל פרויקט באגודה, אני נרגש לשתף בהשפעה העמוקה של המיזם המשותף של האגודה עם המשרד לשוויון חברתי. שיתוף פעולה זה מאחד ארגוני קהילה מגוונים, לרבות "איגי", "חוש"ן", "פורום הבתים הגאים", "חדר משלנו", הוועד למלחמה באיידס ו"חיה" כאשר כל אחד מהם ממלא תפקיד מרכזי במתן סיוע מקיף לאוכלוסיית הלהט"ב ברחבי ישראל. הפרויקט משתרע על פני

אני נרגש במיוחד לנהל פרויקט בסדר גודל כזה ובעל משמעות עמוקה ורחבה. קנה המידה של המאמץ שלנו משקף את המסירות והעבודה הקשה שהושקעה כדי לתת מענה לצרכים המגוונים של הקהילה המדהימה שלנו ואני גאה לקחת חלק ביוזמה חשובה זו שמביאה לשינוי חיובי. פרויקט זה משמש מגדלור של התקדמות, שבירת מחסומים והגברה של סביבה מכילה תומכת יותר עבור קהילת הלהט"ב בישראל ומחוצה לה. אין ספק כי לפרויקט זה השפעה רחבה מאוד והוא תורם רבות כדי להתגבר על מכשולים שעימם מתמודדים חברי וחברות הקהילה ביום יום. התמיכה המתמשכת שלכם היא גורם מכריע בהפיכת השינויים המהפכניים הללו לאפשריים, ויחד, אנחנו מצליחים לעשות את השינוי.

גל חסון רכז פיתוח משאבים

תחומים רבים ונותן מענה לצרכים הייחודיים של חברי וחברות הקהילה שלנו כמו קבוצות מנהיגות, פעילות לחברי הקהילה הערבית, ועוד. אין 50+ הקהילה הטרנסית, להט"ב בגילאי ספק שפרויקט זה הינו עדות להשפעה הגדולה של המאמצים הקולקטיביים שלנו בפיתוח, קידום ומתן עזרה לחברי וחברות הקהילה הגאה בישראל.

11

Made with FlippingBook - Online magazine maker