האגודה למען הלהט״ב - סיכום שנתי 2023

נתונים לשינוי חברתי

מיפוי פערים וגורמי סיכון בקהילה לצד מחקרי מדיניות לצמצום פערים אלה, הם אחד הנושאים בהם נתמקד בשנה הבאה. אחד ההישגים המשמעותיים שלנו השנה היה הקמת תשתית מחקרית לקראת עריכת מפקד סקר הקהילה . בנוסף, הרחבנו את 2024 הארצי, המתוכנן ל שיתופי הפעולה שלנו עם צוותי מחקר בינלאומיים בנושא בריאות להט"ב, והתחלנו לעבוד על מספר פרויקטים חדשים פורצי דרך, בשיתוף עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים אקדמיים, וארגוני הקהילה. בשנה הזו למדנו המון על מאפיינים וצרכים ייחודיים של להט"ב, בזכות השותפות והשותפים שלנו, פעילות, פעילים, ארגונים, ובעלות ובעלי ברית בכל המגזרים. בסיומה של שנת עבודה אינטנסיבית, שבה ממצאי המחקרים שלנו הוצגו בבמות אקדמיות, בוועדות כנסת, ובתקשורת, והונגשו לארגוני הקהילה, אני מרגישה שהחזון שלנו - שרואה בנתונים וידע כבסיס איתן להנעת שינוי חברתי מיטיב - הופך למציאות. נמשיך לעבוד על מחקרים חדשים, 2024 בשנת נשיק את האתר החדש שלנו, ונמשיך לפתח 'נתונים לשינוי חברתי', עם מעגלים הולכים ומתרחבים של שותפויות בכל המגזרים.

הייתה 2023 שנת שנה של צמיחה משמעותית בעשייה של

מחקר שערכה ד״ר סיגל גולדין מהמכון הישראלי לחקר מגדר ולהט״ב בקרב הקהילה הגאה ומוצא נתונים מדאיגים על מידת האמון של חברי הקהילה הגאה במשטרה בשלושת החודשים האחרונים. 301 בקרב 2023 המחקר נערך באפריל נשאלים להט״ב ממגוון הזהויות המיניות והמגדריות בפריסה ארצית.

המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב. במהלך השנה מחקרים 15 השלמנו בנושאים מגוונים הנוגעים לחיי להט"ב

ענו כי תחושת המוגנות במרחב הציבורי בשלושת החודשים האחרונים השתנה לרעה וכי הם מרגישים פחות בטוחים

בישראל. למשל, במחקר ראשון מסוגו בארץ, שעסק בלהט"ב בחברה 83% הערבית בישראל נמצא כי מחברי וחברות הקהילה בארון, חסרי עורף משפחתי. 72% ו במחקר אחר, על חסמים בנגישות לשירותי בריאות

77%

סיגל גולדין ראש המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב

ענו כי הם סומכים במידה מועטה או לא סומכים בכלל שהמשטרה תגן עליהם

78%

80% בקהילה הטרנסית, נמצא כי למעלה מ המזדהים עם הקהילה התלבטו אם ללכת לטיפול לו נזקקו, בגלל חשש מהיחס כלפיהם.

ענו כי הם לא מרגישים בטוחים בדרך או אל ההפגנות

53%

15

Made with FlippingBook - Online magazine maker