האגודה למען הלהט״ב - סיכום שנתי 2023

קהילה אחת, כוח אחד - אנחנו ביחד בזה

בפסיפס העשיר של קהילת הלהט"ב בישראל, האגודה משמשת ככוח איתן של אחדות וקדמה. כחלוצים בין ארגוני הקהילה, האגודה פועלת ומובילה מאבק ציבורי למען שוויון זכויות מלא לחברי וחברות הקהילה, מלווה ומטפחת קהילות גאות מקומיות בכל רחבי הארץ, ומספקת מענה לכל להט"ב בכל צורך שהוא. כל זאת תוך שיתוף פעולה עם ארגוני קהילה רבים ובשאיפה לחזק כל חבר וחברת קהילה ולהפכה לחלק אינטגרלי, שוות זכויות בחברה הישראלית. האגודה חרטה על דגלה לשרת את קהילת הלהט"ב בבנייה ומתן מענים מקצועיים מתאימים תוך יצירת קהילה מגובשת, סולידרית ופעילה. דרך פריצת מכשולים ובניית גשרים, אנו נעים לעתיד שבו שוויון אינו רק חלום אלא מציאות משותפת בפועל לכל. סקירה שנתית זו הינה בסימן "אנחנו ביחד בזה", ומשקפת את המסע המשמעותי .2023 שעברנו במהלך שנת

4

Made with FlippingBook - Online magazine maker