האגודה למען הלהט״ב - סיכום שנתי 2023

העשייה מרובה והדרך לפנינו עוד ארוכה. השפעות המלחמה יורגשו בטווח הארוך, ובקרב חברי וחברות הקהילה הגאה עוד נהיה עדים להתמודדויות מורכבות וייחודיות. לשם כך, אנו נערכים לייצר מענים קהילתיים, קבוצתיים ופרטניים כאחד אשר יגבירו את החוסן הקהילתי והאישי. קו הקשב עתיד לפתוח קורס הכשרה ולהגדיל את כמות המתנדבים 2024 בשנת בשליש על מנת לתגבר את גידול הפניות הצפוי ועם זאת להעביר הכשרות לצוותים להתמודדות ומתן מענים במצב חירום מתמשך.

מפגשי שיח ושיתוף לכלל מתנדבי הקו לצד שיחות אישיות על מנת להבין לעומק את מצבם האישי ולהציע סיוע ותמיכה. עד כה קיימנו ממתנדבי הקו. 90% שיחות אישיות עם מעל במערך הטיפול, שמנו לנגד עינינו את הצורך לתת מענה ישיר לצרכים שעלו מהשטח ולהגיע לקהלים חדשים. לשם כך, הרמנו מפגשי זום לשיח ולמידת כלי מיינדפולנס להרגעה עצמית. בשיתוף ארגוני קהילה נוספים, הוקם מערך טיפול ארצי, אשר העניק סיוע ראשוני חינמי הפניות לטיפול מפרוץ לנפגעי חרדה וטראומה. , ובזכות המערך אנו 150% המלחמה, עלו בכ מסוגלות לתת מענה לקהל שידו אינו הייתה משגת בכך אחרת. אך הצורך הוא גדול, ואנו ממשיכות לפעול על מנת לאפשר טיפולים מסובסדים ארוכי טווח ובמאמץ מקביל לגייס מטפלת קלינית ייעודית. עם חלוף הימים, ההכרה באבדות מתוך הקהילה חשפה התמודדויות ייחודיות לקהילה הגאה. זוגיות בארון, אי הכרה בתא משפחתי גאה למשפחות חטופים או נופלים שהשאירו חברי קהילה חסרי כתובת להתמודדות עם הסוגיות הייחודיות הללו. לכן, גייסנו עו״ס נפגעי פעולות איבה לקהילה הגאה. בו בעת, הקליניקות למשפחה ברחבי הארץ מתמודדות עם האתגרים וחוסר היציבות ומעניקות ליווי וסיוע לזוגות בצל המלחמה.

כסמנ״כלית פרט, העשייה בצל המלחמה הייתה רבה ומשמעותית, אני נרגשת

על היכולת לעמוד יחד ועבור הקהילה שלי בזמנים כאלו. במערך טיפול וייעוץ ובקו הקשב פעלנו על מנת להעלות את תחושת השייכות,

יצירת מעגלי תמיכה ובניית החוסן הקהילתי והאישי. מחקרים מראים, כי קהילה עוזרת בהפחתת סימפטומים של טראומה וחרדה וככה יחד ניתן לצלוח תקופות קשות ומורכבות.

אפרת פראנק סמנכ״לית

עם פרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר, הקו קשב ולאורך חודש אוקטובר ניערך לפעילות מוגברת יותר בכוח אדם לעומת 30% פעלנו עם 35% החודש הקודם, אשר תאם לעלייה של בין החודשים ספטמבר במספר הפניות ואוקטובר. במקביל, נקטנו בפעולות "הושטת יד" לחברי וחברות קהילה המוכרים לנו ולמרכז הגאה בתל אביב כחסרי תמיכה משפחתית. העשייה בקו, דרשה כוחות עצומים מהמתנדבות והמתנדבים שלנו מעבר להשפעת המצב על חייהם האישיים וחשיפתם לסיפורי התמודדות מורכבים של הפונים. לכן קיימנו אחת לשבועיים

7

Made with FlippingBook - Online magazine maker