לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

* ,7:;?1 iin~ C'1~l~ C'~it3K t "T'- I " - 1 ,c'7':.;1R~ niri::> Ti'1~ : C'"!l?t) ~:t~l'.I ... C'~:t;it~ ,ilWKi W'K T 0 I 0 C'?::l?::J~ C'i:tl' t 0 T I..._ I 0 I ,C'"!RI? ~:ii~ n~ti~!iJ : T'I? '~1! ...0'17;

116

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online