לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

* i~'io 1'1~ l!~1 C'~i?.~ n'i?'? .~:ii~iJ l'i'1?1iJ ~'inf : Y:JWi1 n•l1'iM - •: - -• I ,C'"!RV/iJ ntt~W C'! C'W~r:i~ i1~t!ltv c~ '~~ : ;~ ~~~~~ ~~¥ n~R .C'ij?Ml M'?~~ c?'iY .c~~W1 C'IJ'W .c;~::i C'O~l C'1~1~i1 1::11 ?w i!:>'iO:!I ' - - ' . " 1 'I t- - t T T '•' 1 I Love you .c'an n'l1lM • - - 1 r'." •••

127

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online