לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

J'o " ,. ,. ,. r.· c c !:!• c .,... .,... r= .,... ·- "£a: "£a: "£a: A :

·~ .. " r.· n .. A :

A: r= "i "i ~· "i - ,,.. ..... ..... ..... -

J:· r '1 n "Eli:· '1 " r=

~· ,,.. .-· J'o "

J:• r

~ !:!• r.·

r= er ,,..

$:!• "Eli:·

J: r:

r= A :

....

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online