לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

!! -.

,,~ r:

I!;··

~· C• c;

~ .. J'- r: Ci

a ,..,_

t:!•

"J:li:· r.°(·

.r::;. >I- ,. :· ,.... J'o· J'o.• ,. ,. r

a J'o·

. ,.

J'o .,...

a

., .- r

...

A ·

.,..-

"Si- ~

.,..-

::>\ .,..- "J:li:· t:!• ~ J'o• 111 .,..- .... ~- "Eli·· ~; M;- r · t:!• C· c r: c . .,.... .r: ,.

n

~

lll!:•· "Si• A· tJ: ~ >I" ,..-- >I- c ..... ,. "Eli•· J'o· lll!:

Gl• ~· r."" A• .,..- ,. . r ~~ J'o• r:.. a ,.

~

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online