כיף גדול יהיה פה - במרכז קהילה מעגלים ראשון לציון

Animated publication

ƒŠ‰ ‚‰ ‡Ž— ‹ƒ‡ 19.12.22 18:00 ‚— D 10 ‡†–‰ ˜ƒŠ ’ƒŒ‚ – ‹‡‡†–‰ ˜‡‡Ž• Œƒ„Œ Š ƒ‡”Š ƒ—~– 36 ˜ƒ~†€‚ ‡–ƒŒ ˜—ƒ‰ ‹‡Š‡ ˜€”‚ ˜•˜–Œƒ ‚…’—Œ‚ Š‰Š

2

Š ‡ƒŽ’ ‹ƒ•Œ ‡ Š ‚‡Ž‰‚

ƒŠ‰ ƒ‰ 20.12.22

tarbotit@gmail.com ‹‡‡†–‰ ˜—‡‰–Š

3

Š ‡ƒŽ’ ‹ƒ•Œ ‡ Š ‚‡Ž‰‚

Š†Š†Œ ‡—‡~ –ƒ’‡ ˜ƒŒ  •‡…”Œ ’~Ž† ’ƒŒƒ ‚—‡€Œ Š’Ž†‰‡Š ˜‡‡

ƒŠ‰ „ ‰ ‡‡– ‹ƒ‡ 20:30 ‚— * 21.12.22 Œƒ„Œ Š ’ƒŒ‚ – ‹‡‡†–‰ ˜‡‡Ž• * D 35 ‡†–‰ ˜ƒŠ ƒ‡”Š ƒ—~– 36 ˜ƒ~†€‚ ‡–ƒŒ

4

Š ‡ƒŽ’ ‹ƒ•Œ ‡ Š ‚‡Ž‰‚

בס"ד

ר. שור ר. ליבוביץ בדרמה בלתי צפויה אותנטי! צולם באזרבייג‘ן גבול איראן

"את עזבת את איראן, אבל איראן לא עזבה אותך. לאן עוד תגיעי?..."

באישור נשות חינוך

‚‡Ž‰ –‡…Œ — 40

‚— 20:00

‹‡Š€Œ ‹Šƒ~ 36 ˜ƒ~†€‚ ‡–ƒŒ

ƒŠ‰ …‰ 22.12.22

tarbotit@gmail.com ‹‡‡†–‰ ˜—‡‰–Š

5

Š ‡ƒŽ’ ‹ƒ•Œ ‡ Š ‚‡Ž‰‚

6

Š ‡ƒŽ’ ‹ƒ•Œ ‡ Š ‚‡Ž‰‚

20:00 ‚— * 28.12.22 * ˜†  ‡—‡Œ… ‹ƒ‡

D 10 ‡†–‰ ˜ƒŠ ƒ‡”Š ƒ—~– 36 ˜ƒ~†€‚ ‡–ƒŒ * Œƒ„Œ Š ’ƒŒ‚ – ‹‡‡†–‰ ˜‡‡Ž•

7

Š ‡ƒŽ’ ‹ƒ•Œ ‡ Š ‚‡Ž‰‚

17:00 ‚— * 1.1.23 * ˜† ƒ—~– ‹ƒ‡ D 10 ‡†–‰ ˜ƒŠ ƒ‡”Š ƒ—~– 36 ˜ƒ~†€‚ ‡–ƒŒ * Œƒ„Œ Š ’ƒŒ‚ – ‹‡‡†–‰ ˜‡‡Ž•

8

˜ƒ—‚ ‡ Š‡’ –—Œ‚ Š† ƒ‡”Š ƒ—~– 36 ˜ƒ~†€‚ ‡–ƒŒ

Made with FlippingBook - Online magazine maker