מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

טיפולים תרופתיים להאטת ההתקדמות של קוצר הראייה ד"ר ניר ארדינסט ופרופ' יאיר מורד

מיופיה (קוצר ראייה) הינה הליקוי התשבורתי הנפוץ ביותר בישראל ובעולם. 90% באסיה, השכיחות של קוצר ראייה נסקה למעלה מ- על פי המחקרים והתחזיות 1 בקרב האוכלוסייה הצעירה. שנערכו, עלה כי קוצר ראייה של עד חצי דיופטר צפוי להיות . מטרתו של 2050 שכיח אצל כמחצית מהאוכלוסיה עד שנת המאמר הנוכחי הינה לסקור את הטיפולים הפרמקולוגים להאטת ההתקדמות של קוצר ראייה תוך התייחסות למידת יעילותם. טיפולים פרמקולוגים להאטת ההתקדמות של קוצר ראייה: יעילות גבוהה אטרופין אטרופין פועל במספר מישורים לשליטה בקוצר ראייה. ראשית, אטרופין חוסם את האקומודציה שהיא בעלת בהיותו 3-5 תפקיד משמעותי בהתקדמות קוצר הראייה. אנטגוניסט מוסקריני, הוא מאט את קצב התארכות העין, בנוסף, אטרופין משפיע על שחרור דופמין תאי, ולכן משפיע 5-9 על הסיגנלים הרטינליים השולטים בקצב גידול העין. ) הציגו את יעילות טיפול ATOM ו- MIT מחקרים רב-מרכזיים ( שנים התארכות של גלגל 3 : לאחר 1% האטרופין בריכוז העין ירדה בצורה משמעותית בהשוואה לקבוצת הביקורת. גורם להרחבת האישון ושיתוק האקומודציה 1% אטרופין ולכן גורם לסנוור בשמש ומחייב שימוש במשקפי קריאה. הפתרון לתופעות לוואי אלו היה שימוש באטרופין בריכוזים נמוכים יותר, כאלה שלא יגרמו להרחבת האישון ושיתוק האקומודציה ולכן תופעות הלוואי של הטיפול יהיו סינוור משמעותי בחשיפה לאור וקושי בקריאה, מה שמחייב שימוש במשקפי שמש וגם משקפי קריאה. המחקר הגדול ביותר 5 ילדים במהלך 400 בנושא זה הגיע מסינגפור, בו נבדקו 0.1% ,0.5% שנים בטיפול אטרופין בריכוזים שונים (ריכוז ). הילדים טופלו בטיפות אלו במשך 1 (איור מס' 9 ) 0.01% ו- שנתיים, ולאחר מכן היו במעקב אחר התקדמות התשבורת שנים נוספות. נמצא כי אצל ילדים שטופלו 3 שלהם במשך הייתה האטה של 0.01% ו- 0.1% ,0.5% באטרופין בריכוז של קצב עליית המיופיה בהשוואה לילדים שטופלו במי מלח ילדים שטופלו 9 בהתאמה. 60% ו- 70% ,75% בשיעור של בריכוזים הנמוכים של אטרופין, לא התלוננו כלל על טשטוש ראייה בטווח הקרוב או בקריאה או סנוור, בניגוד

לאלה שטופלו באטרופין בריכוז הגבוה. תוצאות דומות ואולם, ההפתעה הגדולה 9 מהונג קונג. LAMP הציג המחקר במחקר התרחשה בשלושת השנים הבאות, בהם נבדקו הילדים לאחר הפסקת הטיפול. הסתבר כי ילדים שטופלו בריכוזים גבוהים יותר של אטרופין סבלו מתופעת ריבאונד חזקה, במסגרתה עלה קוצר הראייה בצורה חדה. ילדים שטופלו בריכוזים הנמוכים סבלו הרבה פחות מתופעה זו.

16

Made with FlippingBook Publishing Software