מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

טיפולים פרמקולוגים להאטת ההתקדמות של קוצר ראייה: יעילות בינונית ) Pirenzepine פירנזיפין ( הינו אנטגוניסט מוסקריני סלקטיבי יותר Pirenzepine מאטרופין עם השפעה מועטה בלבד על האקומודציה תחילה, מחקרים בתרנגולות הראו 11-13 והרחבת האישון. את יעילותו במניעת קוצר ראייה, תוצאות ראשוניות בדבר לאחרונה הסתיים מחקר 12 השימוש בו בילדים היו מעודדות. כפול סמיות בן שנתיים, בו נבדקה השפעת השימוש בג'ל . 8-12 על האטת קוצר הראייה בילדים בני Pirenzepine 2% נמצא כי קצב עליית קוצר הראייה במטופלים היה נמוך כמעט מחקר רב-מרכזי בדק 12 מאשר אלה שטופלו באינבו. 50% ב- 12 עד 6 ילדים בגילאים 353 ב- Pirenzepine את השפעת דיופטר (הכולל 4.00 - דיופטר ל- 0.75 עם קוצר ראייה שנע בין דיופטר של אסטיגמציה). המחקר נמשך שנה 1.00 פחות מ- מרכזים רפואיים אקדמאיים באסיה. תוצאות 7 עם קבוצות ב- 0.84 המחקר הראו כי בקבוצת האינבו קוצר הראייה גדל ב- 2% בריכוז Pirenzepine דיופטר, בקבוצה שטופלה בג'ל דיופטר, בקבוצה שטופלה 0.70 בלילה קוצר הראייה גדל ב- במהלך היום קוצר הראייה גדל 2% בריכוז Pirenzepine בג'ל 13 דיופטר וכאמור השיג את התוצאות הטובות ביותר. 0.47 ב- למרות שהמטופלים בתרופה סבלו מהרחבת אישונים קלה, לא היו תלונות רבות על טשטוש ראייה מקרוב או סנוור, ומספר מועט בלבד של מטופלים הפסיקו את הטיפול. מסקנתם של 13 ,12 החוקרים הייתה כי מדובר בטיפול יעיל ובטוח. (ציקלופנטולט) Cyclopentolate ציקלופנטולט הינו תכשיר המשתק את השריר הציליארי וכך פעילות אקומודטיבית 14-15 משתק את יכולת האקומודציה. נתפסת כאחד הגורמים המשמעותיים להתקדמות קוצר הראייה ומכאן נגזרה ההנחה שציקלופנטולט יכול להיות תכשיר המשמש לשליטה בעליית קוצר הראייה. במחקר 3 שנערך במשך שנה ובדק את השפעת הציקלופנטולט ב- קבוצות נמצאה שליטה בינונית על קצב העליה בקוצר ראייה כאשר בקבוצת המחקר הראשונה, 14 ע"י ציקלופנטולט. , הקבוצה השנייה 0.9% הנבדקים טופלו באינבו של מי-מלח בכל יומיים והקבוצה 1% טופלה בטיפות אטרופין בריכוז של 14 .1% האחרונה טופלה בטיפות ציקלופנטולט בריכוז של

תוצאות המחקר בתום שנה הציגו כי התקדמות קוצר הראייה הינה: - דיופטר בקבוצות האטרופין, 0.910 , -0.578 , -0.219 14 הציקלופנטולט ומי המלח בהתאמה. טיפולים פרמקולוגים להאטת ההתקדמות של קוצר ראייה: יעילות נמוכה (טימולול) Timolol אחת הטענות לגבי עליית קוצר הראייה הייתה כי האקומודציה גורמת ללחץ של השריר הציליארי על הסקלרה, ולכן לעליית במחקר 15 הלחץ התוך עיני היא זו שגורמת לגדילת העין. התברר כי בזמן האקומודציה אין עלייה משמעותית בלחץ ילדים דניים ובדק 150 התוך עיני ואכן מחקר שנעשה על במשך שנתיים, מצא כי אין לטיפול זה Timolol 0.25% מתן 15-16 השפעה על קצב העלייה של קוצר הראייה. (טרופיקאמיד) Tropicamide קצר טווח. מחקר cycloplegic טרופיקאמיד הינו תכשיר שעקב במשך שלוש וחצי שנים אחרי תאומים שטופלו בשילוב של משקפיים דו-מוקדיים 1% בטרופיקאמיד בריכוז ובהשוואה למרכיבי משקפיים כקבוצת ביקורת, לא מצא כל 17 שיפור בהאטה של עליית קוצר הראייה. , עקב עליית השכיחות של קוצר ראייה בחברה לסיכום המודרנית, ישנו מאמץ ניכר למציאת דרך להאטת התהליך. עד עתה נמצא כי האטת ההתקדמות של קוצר ראייה הינה אפשרית ומוכחת. טיפול באמצעות מתן מקומי של אטרופין השיג את היעילות הגבוהה ביותר כאשר הטיפול בריכוז הנמוך מסתמן כטיפול היעיל ביותר. בנוסף, אפקט הריבאונד בריכוז זה נמוך ביחס לריכוזים גבוהים יותר. תכשירי אטרופין זמינים בארץ בהכנה רוקחית בלבד. 0.01% בריכוז נמוך של ביבליוגרפיה 1. Erdinest N, Morad Y. Treatments for slowing the progression of myopia. Harefuah. 2017 Nov;156(11):720-724 המשך ביבליוגרפיה שמורים במערכת המגזין

פרופ' יאיר מורד המרכז לעצירת קוצר ראייה, ראשון לציון

ד"ר ניר ארדינסט המרכז לעצירת קוצר ראייה, ראשון לציון

17

2020 מרץ

Made with FlippingBook Publishing Software