מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

חמש שנים ברציפות מכבי מובילה וצומחת עם כמות המצטרפים הגבוהה ביותר מבין כל קופות החולים נו די, תמשיכו

מכבי 112,900

מאוחדת

כללית

לאומית

2015 -2019 מצטרפים נטו בשנים

מכבי יש קופות חולים ויש

Made with FlippingBook Publishing Software