מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

התאמת עדשות מגע למטופל RK אחרי ניתוח ד"ר סטיבן וונטש תאור המקרה הופנה למרפאתנו על ידי רופא עיניים לצורך 69 פציינט בן התאמת עדשות מגע. התלונה העיקרית הפציינט התלונן על טשטוש ראייה לכל המרחקים, סנוור, משמעותי בלילה. starburst- הילות ו retro illumination בתמונה: תמונת המדגימה את החתכים בקרנית ואת הקטקרט RK בעקבות הניתוח ה- בשתי עיני הפציינט

התמונה העליונה מדגימה את העיוותים בראייה של הנבדק ללא העדשה, והתמונה התחתונה מדגימה את העיוותים עם העדשה.

שנה עבר 30 היסטוריה רפואית: בריאות כללית תקינה. לפני בשתי העיניים. בנוסף, בבדיקה אובחן קטרקט RK ניתוח . חדות ראייה מתוקנת עם המרשם הנוכחי: OD>OS

OD+7.50/-4.50X166 6/21 OS+7.50/-0.75x120 6/15 ADD+2.50 J1 פיתרון הבעיה

ICD הוחלט להתאים לפציינט עדשות מגע מיני סקלרליות מ”מ על מנת לייצר משטח רפרקטיבי חלק. 16.3 בקוטר FLEXFIT OD 6/12 : חדות ראייה מתוקנת עם העדשות OS 6/12

לשכה קדמית של עין שמאל עם OCT בתמונה: . Maestro העדשה הסקלרלית ממכשיר ה-

התוצאה הפציינט העיד על שיפור משמעותי באיכות הראייה עם העדשות אך עדיין סבל מעט מסינוורים בלילה ולכן הומלץ על שימוש בתרופת ברימונידין אשר אחת מתופעותיה היא צמצום Efficacy of brimonidine tartrate 0.2%“( . אישונים קל ophthalmic solution in reducing halos after laser in situ )keratomileusis”, Lee JH, You YS, Choe CM, Lee ES., 2008 לאחר שבוע של שימוש בטיפות אלו הפציינט דיווח על הקלה בסינוורים. הפציינט הופנה חזרה לרופא המטפל בשאלת ניתוח קטרקט.

) scheimflug בתמונה: מיפוי קרנית שיימפלוג (

ד"ר סטיבן וונטש קליניקה לאופטומטריה "וונטש&ווינטר", הוד השרון

21

2020 מרץ

Made with FlippingBook Publishing Software