מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

האטת התקדמות המיופיה עם עדשות מגע גב' אורטל סבג

חד מוקדיות. Proclear® 1 day בקבוצת הבקרה הרכיבו עדשות . הילדים Omafilcon® A 60% שתי העדשות יוצרו מחומר הגלם ימים בשבוע לפחות. 6 שעות ביום ו- 10 הונחו להרכיב את העדשות חודשים. המחקר בחן 6 מעקב ומדידות קליניות התבצעו כל ) ואת השינוי SERE את השינוי הרפרקטיבי לאחר ציקלופלגיה ( האקסיאלי. לאחר שלוש שנים תוצאות המחקר הראו האטה בממוצע והאטה 59% ) בשיעור של SERE בשינוי רפרקטיבי ( בממוצע, בהשוואה לקבוצה 52% בשינוי האקסיאלי בשיעור של 41% ב- ® MiSight המקבילה. מתוך קבוצת הניסוי שהרכיבו עדשות בלבד 4% שנים לעומת 3 לא נצפתה עלייה רפרקטיבית במשך מקבוצת הבקרה הדגימה 62% בקבוצת הבקרה. לעומת זאת, אחוז מקבוצת הניסוי. 18% בהשוואה ל- 1.00D עלייה של יותר מ- המחקר בחן גם את בטיחות השימוש בעדשות מגע יומיות חד MK (Microbial ולא היו מקרים של Efron’s scale פעמיות עפ”י ) בכל שלבי המחקר. המחקר הראה כי ילדים צעירים keratitis ומעלה מסוגלים להרכיב עדשות מגע באופן עצמאי 8 בגילאי ולהתנהל איתן באופן קבוע וכי הם מגיבים היטב לשימוש בעדשות . 3 מגע רכות חד פעמיות קיבלו את אישור מינהל MiSight® 1 day בנובמבר האחרון עדשות Myopia management ) עבור FDA התרופות והמזון האמריקאי ( . 4 להתוויה זו FDA והן הראשונות והיחידות בעולם בעלות אישור

כל אחד מאיתנו בוודאי זוכר את תקופת ילדותו שבה בילה שעות רבות מחוץ לבית, תחת כיפת השמיים במשחקי כדור עם החברים בשכונה. היום לצערנו, אורח החיים השתנה. גם אנחנו וגם ילדינו מבלים יותר ויותר בבית, מול המסכים הדיגיטליים והסמארטפונים. מחקרים מראים שאחת הסיבות להתפתחות מיופיה קשורה לריבוי משימות הדורשות ראייה לטווח הקרוב ולפעילות מועטה מחוץ לבית. תופעה כלל עולמית זו מטרידה ממסדים בריאותיים בכל רחבי 2015 העולם בגלל ההשפעות הכלכליות והבריאותיות שלה. בשנת הוציא ארגון הבריאות העולמי דו”ח המגדיר “מיופיה” כמגיפה של ממש והזהיר מההשלכות הבריאותיות הכרוכות בעיקר ממיופיה . הנושא, תופס מקום מרכזי וחוקרים רבים 5.00D - 1 חמורה, מעל עוסקים בו בעשורים האחרונים. כולם מסכימים שהתופעה דורשת טיפול מיידי! בשנים האחרונות נבדקה יעילותם של טיפולים רבים להאטת קצב התקדמות המיופיה. מבין הטיפולים שהראו את היעילות הגבוהה ביותר: טיפולים פרמקולוגיים, עדשות מגע להרכבה בלילה מסוג ועדשות מגע רכות מולטיפוקל עם תיקון Orthokeratology למרחק במרכז. נפרט על עדשות מגע רכות מולטיפוקל ועל יעילותן. מאפשרות תיקון centre distance עדשות מגע רכות מולטיפוקל בהיקף מייצר טשטוש מיופי היקפי בעל ADD ראייה מלא בעוד ה- השפעה חיובית על האטת קצב ההתארכות האקסיאלית והעלייה cross מחקר Anstice & Philips , פירסמו 2007 במספר. בשנת שבחן את יעילותן של עדשות מגע מולטיפוקל, על האטת over התקדמות המיופיה בהשוואה לעדשות חד מוקדיות בקרב ילדים 30% חודשים. התוצאות הראו האטה של 20 במשך 11-14 בגילאים לפחות בעלייה במספר בהשוואה לקבוצה שהרכיבה עדשות חד . 2 מהילדים 70% מוקדיות בקרב החל מחקר קליני ארוך טווח שמטרתו היתה לבחון 2012 בשנת Dual focus את יעילותן של עדשות מגע המולטיפוקל בעיצוב ע”י חברת עדשות המגע Active control ופותחו בטכנולוגיית . המחקר נערך בארבעה מרכזי מחקר ברחבי CooperVision 144 העולם: אנגליה, פורטוגל, סינגפור וקנדה ולקחו בו חלק . המחקר בוצע באופן אקראי, במיסוך כפול, 8-12 ילדים בגילאי פרוספקטיבי ובשתי קבוצות מקבילות. הילדים בקבוצת הניסוי והילדים Dual focus בעיצוב MiSight® 1 day הרכיבו עדשות

ביבליוגרפיה

1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology ,2016 המשך ביבליוגרפיה שמורים במערכת המגזין

גב' אורטל סבג אופטומטריסטית, אחראית מחקרים קליניים, קופרויז'ן

26

Made with FlippingBook Publishing Software