מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

פגיעות ראש טראומתיות והשפעתן על הראייה ד"ר חיה שיימס

7 חסרים בתפישה חזותית אלו דוגמאות לתלונות ראייתיות נפוצות, אך הן לא כוללות את כל הקשיים הקיימים בחולים אלו. רשימה זו של ממצאים ותלונות גורמת להרבה אופטומטריסטים להירתע מטיפול באוכלוסייה זו, ,2015 אולם הטיפול באוכלוסייה זו אפשרי כמעט בכל קליניקה. ב- הציע ד"ר קיופרדה שיטה לפשט את הבדיקות באוכלוסיית פגועי 3 הראש. אנסה כאן להרחיב מעט על שיטה זו על מנת לאפשר לכל אופטומטריסטמקצועי לעזור לאנשיםאלו. שיטתהפירמידהממליצה לגשת לבדיקה שלב אחר שלב. השלב הראשון, המהווה בסיס, הינו בדיקת ראייה סטנדרטית ומקיפה. לאחר הבדיקה הבסיסית השלב השני הוא בדיקה מקיפה של תפקודי ראייה מוטוריים, והשלב השלישי הוא בדיקת תפקודי ראייה לא מוטוריים, והשלב האחרון הוא אבחון בעיות תפקוד שאינן קשורות לראייה והפנייה לגורמים המומחים המתאימים. כעת נרחיב על מודל אבחון זה.

פגיעת ראש טראומטית הינה גורם המוות והנכות הגבוה ביותר 18 .45 בעולם המערבי באוכלוסייה הצעירה מתחת לגיל ננסה להתייחס במאמר זה להשלכות הראייתיות בפגיעות ראש. בכל שנה נפגעים כעשרה מיליון אנשים מחבלת ראש ברחבי העולם. חבלת ראש מוגדרת כנזק מוחי הנגרם על ידי כוח חיצוני, וכתוצאה 18 מכך ישנה הפרעה פיזיולוגית של תפקודי המוח. ) חבלה מוחית Marshall et al, 2015; STATEMENTS, 2009 ( יכולה לגרום לאחד או יותר מסימנים אלו: ירידה במצב תודעה, אובדן זיכרון, נגע תוך גולגולתי וחסרים נוירולוגיים תפקודיים שונים. מקובל לחלק את חבלת הראש לקלה, 8 מוגדרים כחבלת ראש קלה. 75% בינונית או קשה, כאשר מטעה, כי אמנם רוב החולים האלו לא קלה ההגדרה חבלת ראש יפונו לבית החולים, אך יהיו לחבלת הראש שלהם השלכות מרחיקות לכת לאורך זמן. חבלת ראש קלה עלולה לגרום לנזק סנסורי, נזק מוטורי, חסרים קוגניטיביים, חסרים תפישתיים, חסרים התנהגותיים, 12 שינויי קשב וקשיי שפה.

כחלק מהפגיעות בחבלת ראש, חולים אלו סובלים ממנעד רחב של בעיות ראייה. המעורבות המשמעותית של הראייה בסימפטומים של חולים אלו, אינה מפתיעה כלל, מכיוון שרב העצבים הקרניאליים קשורים לראייה. כמו כן אזורים המעורבים בראייה 40 ישנם מעל ותפישה חזותית המפוזרים כמעט בכל 3,5 רחבי המוח. תלונות ראייתיות נפוצות באנשים עם חבלת ראש:

קשיים בתנועות עיניים קשיים במיקוד הראייה מאמץ ראייתי כפילות סחרחורות רגישות יתר לגירויים שנעים

בדיקת ראייה בסיסית מקיפה: בדיקת הראייה המקיפה מהווה בסיס לטיפול בחולים אלו. לפני התחלת האבחון בחולים אלו, יש לנסות לתעד את הסימפטומים הספציפיים שלהם וחומרתם. לאחר קבלת תמונה של הסימפטומים של החולה, נצלול לבדיקת הראייה הבסיסית. בדיקה זו תתחיל ברפרקציה מדויקת. חשוב לציין כי באוכלוסייה זו נפוץ מאוד למצוא Ciuffreda, K. J., Ludlam, D. P., Yadav, N. K., & Thiagarajan, P. (2016). Traumaticbrain injury: visual consequences, diagnosis, and treatment. Advances in ophthalmology and optometry , 1 (1), 307-333. פירמידת הטיפול בחבלות ראש

קשיים בקשב חזותי קשיים בזיכרון חזותי קושי בקשר עין שינויים רפרקטיביים ירידה באקומודציה ירידה בהתכנסות

30

Made with FlippingBook Publishing Software