מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

שינויים ברפרקציה בכל גיל העלולים לכלול: עליה במיופיה, עליה בהיפרופיה 8 ואפילו שינויים באסטיגמציה. ממצאים רפרקטיביים אלו נשמעים לא הגיוניים וסותרים, מכיוון שישנם מנגנונים שונים המשפיעים על הרפרקציה בכיוונים שונים.לאחר מכן נעבור לבדוק את מנח העיניים והסטיה בתנועות העיניים: חשוב למדוד סטיות אלו בכל כיווני ) על מנת לשלול disparity המבט ( שינויים בראייה דו-עינית. אציין שאפילו ממצאים קטנים של פוריות, אשר אינם מחייבים תיקון באוכלוסייה הכללית, עלולים ליצור סימפטומים משמעותיים בחולים אלו, אשר רגישים מאוד ואינם 8 מסוגלים לעשות אדפטציות. חלק חשוב נוסף בבדיקה הבסיסית הינו

Ciuffreda, K. J., Ludlam, D. P., Yadav, N. K., & Thiagarajan, P. (2016). Traumaticbrain injury: visual consequences, diagnosis, and treatment. Advances in ophthalmology and optometry , 1 (1), 307-333. פגיעות נוירולוגיות בחבלת ראש

בריאות העין. במקרים של חבלה יתכנו גם שינויים מבניים בעין וחשוב לבדוק את כל חלקי העין בצורה יסודית. לאחר סיום חלק זה נעבור לשלב השני: בדיקת תפקודי ראייה מוטוריים. בדיקת תפקודי ראייה מוטוריים: לאחר קביעת מרשם מדויק נעבור לבחון את התפקוד המוטורי הראייתי של המטופל. ראשית נבחן את תנועות העיניים הכוללות תנועות המעקב, סקאדה ופיקסציה. מחקרים קודמים מצאו שינויים 50% משמעותיים באוכלוסייה זו בכל סוגי תנועות העיניים. כ- כמו כן 4 מאנשים עם פגיעת ראש מתקשים בתנועות מעקב עייני. 12 נמצא כי יש איטיות בסקאדות ועלייה במספר הטעויות. מחקר אחר מצא קושי ביכולת שמירת הפיקסציה בחולים עם חבלת ראש. מרכיב נוסף בחלק זה של הבדיקה הינו יכולת המיזוג ויש לבחון אותה למרחק ולקרוב, כולל יכולת הגמישות שלה. מחקרים מצאו 4,11 קשיים במיזוג וגמישות המיזוג בחולים עם חבלת ראש קלה. בשלב זה נבדוק גם את איכות וגמישות האקומודציה. יש לבחון צורך במשקפי קריאה גם אצל צעירים עם חבלת ראש, מכיוון מחולים עם חבלת ראש 40% שנמצאו קשיים אקומודטיביים בכ- 5 קלה. אולם יש להיזהר רבות עם תיקון מולטיפוקלי או תיקון באמצעות עדשות מולטיפוקל מכיוון שאוכלוסייה זו רגישה מאוד לעיוותים הקיימים בתיקונים בעדשות אלו. בדיקת תפקודי ראייה שאינם מוטוריים: לאחר סיום שלב התפקוד המוטורי מומלץ לבצע בדיקות תפקודי ראייה לא מוטוריים. חשוב לבדוק רגישות לאור, כי אחוז גדול מהחולים עם חבלת ראש סובלים מסינוורים וניתן להקל עליהם בעזרת עדשות עם פילטרים. כמה מחקרים מצאו כי צבע אפור, עדשות פולורוייד או עדשות בצבעים נוספים הקלו מאוד על 10,19 הסינוורים באוכלוסייה זו.

סימפטום נוסף שחשוב לבדוק בחולים, הוא רגישות לתנועה או לגירויי יתר. החולים מתלוננים במקרים רבים על תחושות אי נוחות מול גירוי ראייתי נע או מול גירויים מרובים (כמו בקניונים או 15 שווקים). OKN (Optic Kinetic(- מומלץ לבדוק זאת בעזרת רגישות ל או בעזרת בדיקות ראייה דינאמיות. נמצא כי עדשות Nystagmus ) מקילים על Bi Nasal Occlusion( עם כיסוי נזאלי דו צדדי המאמץ הדו עייני ומקלים על הסימפטומים של רגישות לתנועה או 9,22 גירויים מרובים. תחום נוסף שהחולים סובלים ממנו הינו קשיי יציבה, התמצאות מרחבית וסחרור. מומלץ לוודא שאין שינוי בתפישת מיקום מרחבי 15 בחולים אלו. ניתן לבדוק את היציבה בעזרת בדיקות של יציבה או מבחן של מיקום ראייתי 23 או בעזרת בדיקות של מיקום מרחבי . Z-Bell 24 שמיעתי עם זיהוי קשיים מרחביים ניתן לבחון סיוע של עדשות עם פריזמה 1 להקלה על סימפטומים וסטיבולאריים באוכלוסייה זו. yoked ‘ תחום נוסף שחשוב לאבחן באוכלוסיית פגועי הראש הינו שדות Humphreys ראייה. ניתן לבצע בדיקות שדות ראייה ממוחשבות ( ) אולם ישנם מקרים שבהם בדיקות אלו אינן אפשריות Field Test .) Tanget Screen field Test ואז ניתן לבצע שדות ראייה ידניות ( יש לתת את הדעת לאפשרויות ההקלה על חולים עם אובדן חלקים משדה הראייה. אפשרויות הטיפול בחולים אלו מגוונות. הטיפול באובדן שדה ראייה כולל עזרים ראייתיים כמו עדשות מיוחדות, תרגולים לרסטורציה של אזורי ראייה פגועים וכלה בתרגולי סריקה 17,20 המקלים על אובדן שדות ראייה. החלק האחרון בבדיקת תפקודי ראייה לא מוטוריים, הינה בדיקת תפישה חזותית ועיבוד מידע חזותי. בחלק זה של הבדיקה מומלץ לבחון את כל החלקים השונים של התפישה החזותית הכוללים תפישה גלובאלית, תפישת פרטים, זיכרון חזותי ותפישת צורה ורקע. הבדיקה המומלצת לסריקת תפקודי ראייה גבוהים הינה בדיקת Test of Visual Perception Skills 4th Edition (TVPS)

31

2020 מרץ

Made with FlippingBook Publishing Software