מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

ניוון מקולרי גילי – Age Related Macular Degeneration פרופ' זוהר חבוט-וילנר

גילוי המחלה המחלה מערבת בדרך כלל את שתי העיניים ותיתכן אסמטריה בין העיניים עם מחלה בשלבים שונים וקצב התקדמות שונה בין שתי העיניים. השלבים המוקדמים של המחלה לא מלווים בדרך כלל בשינויים בראייה או תלונות עיניות והמחלה תתגלה בבדיקת העיניים. השלבים המתקדמים של המחלה מלווים בסמפטומים הקשורים בנרחבות המחלה. בדיקת העיניים כוללת: בדיקת חדות ראייה, בדיקה במנורת סדק, צילום ) של כלי הדם Fluorescein Angiography פלואורסצאין ( .OCT ברשתית וצילום הרשתית במכשיר בצילום הפלואורסצאין מוזרק חומר ניגוד פלואורוסצנטי לוריד היד, החומר מגיע לכלי הדם בעין ומבוצע צילום של קרקעית העין דרך פילטר אור כחול. מטרת הצילום הינה הדגמת כלי הדם ברשתית והוא מסייע באבחנת סוגי הנמ”ג השונים. תופעת הלוואי העיקרית של הבדיקה הינה בחילה או הקאה, אך עלולה להיות גם אלרגיה לחומר. במקרים של אלרגיה לחומר הניגוד או קיום אסטמה, יש לבצע הכנה עם מתן פרדניזון לפני הבדיקה. ) הינו צילום Optical Coherence Tomography( OCT צילום לא פולשני, קל לבצוע וללא תופעות לוואי או סכנה כלשהיא בביצועו. המכשיר מאפשר לקבל תמונות של הרשתית ברזולוציה הקרובה לחתכים היסטולוגים ומאפשר אבחנת סוגי הנמ”ג השונים גם במקרים בהם חלים שינויים אשר לא ניתן לזהותם בבדיקה הקלינית. כמו כן ניתן לבצעו מספר פעמים רב מהווה OCT והוא מאפשר מעקב הדוק אחר המחלה. צילום ה- .AMD כיום את בדיקת הבחירה באבחנת מאפשר הדגמת כלי דם באפן לא OCT-ANGIO- מכשיר ה פולשני מבלי הצורך בהזרקת חומר פלואורסצנטי. השימוש בהדמייה זו יעיל במקרים בהם יש ספק באבחנת כלי דם בדמית ) על פי הדמיות Choroidal neovascularization (CNV (( והיא מהווה כלי אבחנתי נוסף שמסייע FA ו- OCT אחרות כגון במקרים אילו לקבלת החלטות טיפוליות במחלת הנמ”ג הרטוב. סוגי המחלה ) Non-Neovascular AMD נמ”ג יבש - ( מהחולים 90% זוהי הצורה השכיחה של המחלה ומופיעה בכ- ממקרי אבדן הראייה כאשר 10% במחלה. היא גורמת לכ- ישנה מחלה יבשה מתקדמת. המחלה מתאפיינת בפגיעה בשכבות הרשתית העמוקות הכוללות את שכבת תאי האפיתל ) ושכבת קולטני האור שמעליו RPE הפגמנטרי של הרשתית ( ). חלה שקיעת משקעים צהובים המכילים Photoreceptors( צברי חלבונים ושומנים מתחת לתאי האפיתל הפגמנטרי,

מהי מחלת ניוון מקולרי גילי (נמ”ג) ? ) הנמצאת בחלק macula lutea נמ”ג גורמת לניוון של המקולה ( המרכזי של הרשתית ואחראית על הראייה המרכזית וראיית הצבעים. במצב של מחלה מתקדמת תיתכן פגיעה משמעותית באיכות חייו של החולה עקב קושי בבצוע מטלות יומיות בסיסיות כגון קריאה, כתיבה, צפיה בטלביזיה, זיהוי פני אנשים ונהיגה. הראייה ההקפית נשמרת ולכן לא יחול עוורון מלא גם במקרים המתקדמים. מחלת הנמ”ג הינה למעשה הסיבה השכיחה ביותר בעולם המערבי ובישראל. 50 לאבדן ראייה מעל גיל גורמי הסיכון למחלה Beaver Dam הינו גורם הסיכון העיקרי למחלה. מחקר ה- גיל הראה שבקרב לבנים שכיחות המחלה הינה פחות Eye Study . עוד הראה 75-85 בגילאי 30% ועולה לכ- 43-54 בגילאי 10% מ- המחקר כי ככל שהגיל עולה הסיכון להתקדמות המחלה עולה: .75 סיכון מעל לגיל 46% ו- 43-54 סיכון בגילאי 4% עישון מכפיל את הסיכון להתפרצות המחלה. מדובר עישון הן בעישון פעיל והן בנזק שנגרם מעישון בעבר. יש חשיבות לכמות ומשך העישון וככל שאילו רבים יותר כך הסיכוי להופעת המחלה והתקדמותה עולה. המצאות המחלה בקרב בני סיפור משפחתי וגנטיקה משפחה מעלה את הסיכון לחלות בה. כאשר להורה אחד יש 50% מחלה מתקדמת אזי הסיכוי למצב דומה בילדיו הינו כ- ובתאומים זהים ישנה התאמה כמעט מלאה בסיכון לפתח את גנים 19 המחלה. בשנים האחרונות נמצא כי שנוי ברצף של קשור בהתפתחות המחלה. בנוסף, יש קשר בין עישון לנטייה הגנטית למחלה ובאנשים מעשנים עם נטייה גנטית למחלה יש לחלות לעומת לא מעשנים וללא רקע גנטי למחלה. 10 סיכוי פי כיום, אין תבחינים גנטיים המאבחנים את המחלה או מנבאים מי יחלה בה ואין המלצה לבצע בדיקות גנטיות למחלה לאור כך שהמחלה מושפעת כפי הנראה מגנים רבים (שחלקם כפי הנראה טרם נתגלו) ומגורמים סביבתיים כגון עישון ותזונה. המחלה שכיחה יותר בקרב לבנים מאשר אנשים מוצא ממוצא אפרקאי/היספנים/לטינים. גבוה ובגברים גם BMI צריכת מזון עתיר שומן וכולסטרול השמנה בטנית (עלייה ביחס מותן- ירך). ) מוגברים עשויים להיות קשורים בסיכון CRP( מדדי דלקת להתקדמות המחלה. (שנמצאו קשורים במחלה בחלק גורמי סיכון לא ודאיים מהמחקרים אך לא קשורים במחלה במחקרים אחרים) כוללים: יתר לחץ דם, מחלות קרדיווסקולריות, חשיפה לשמש, צריכת .D וויטמין B אלכוהול וערכי ויטמין

6

Made with FlippingBook Publishing Software