מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

עם דימום CNV א: תמונת צבע של נמ"ג רטוב מתקדם: 4 תמונה רשתי ונוזל המוקף על ידי דרוזן גדולים ובינוניים תמונה 4 א : תמונת צבע של נמ " ג רטוב מתקדם : CNV עם ד רשתי ונוזל המוקף על ידי דרוזן גדולים ובינוניים

CNV (Choroidal Neovascularization ( כלי הדם הללו אינם תקינים, בעלי חדירות יתר ועשויים לדלוף החלשה RPE ולדמם. הם עשויים לחדור אל הרשתית דרך שכבת ה- והדקה ולגרום לדימומים או נוזלים ברשתית או מתחת לה. במידה ותחול ספיגת הדם והנוזלים יש סיכוי לשיפור בראייה, אך ללא טיפול (ולעיתים אף גם עם טיפול), תיתכן היווצרות רקמת צלקת שעשויה להביא לאבדן ראייה בלתי הפיך. ככל שהצלקת גדולה יותר כך יתכן נזק משמעותי יותר לראייה. הסמפטומים של המחלה כוללים ירידה בראייה, הפרעה בשדה הראייה, עיוות תמונה וקושי בראיית צבעים. ההדרדרות הינה מהירה בד”כ. הסיכוי לפגיעה שנים 3 לאחר 28% בשנה הראשונה, 10% דומה בעין השניה הינו ) 4 (תמונה שנים. 5 לאחר 42% ו- ) Non-Neovascular AMD טיפול בנמ”ג יבש - ( Age-RelatedEyeDiseaseStudiesAREDS&AREDS2- מחקרי ה .AMD בדקו את יעילות נטילת ויטמינים להאטת התפתחות Intermediate המחקרים מצאו כי במטופלים עם מחלת הביניים ( ) בעין אחת או בשתי העיניים או עם מחלה מתקדמת AMD ) בעין אחת, נטילת ויטמינים מפחיתה את Advanced AMD( 5 לאחר 25% הסיכוי להתקדמות למחלה מתקדמת רטובה ב- שנים. הויטמינים 5 לאחר 19% שנים והסיכוי לאבדן ראייה פחת ב- 80 יחב”ל, אבץ 400E מ”ג, ויטמין 500C המומלצים כוללים: ויטמין מ”ג. 2 מ”ג, זאקסנטין 10 מ”ג, לוטאין 2 מ”ג, נחושת ) Advanced Neovascular AMD טיפול בנמ”ג רטוב - ( הטיפול המקובל הינו בהזרקות לזגוגית העין של תרופות נוגדות )CNV( . מטרת הטיפול הינה למנוע צמיחת כלי דם חדשים VEGF ולהקטין את חדירות היתר של כלי הדם ובכך למנוע דליפת נוזל ודם לתוך ומתחת לרשתית. ספיגת הנוזל והדם מתאפשרת הודות . טיפול זה ביצע מהפכה בטיפול בנמ”ג שכן RPE לפעולת תאי ה- לראשונה ניתן טיפול שסייע לשיפור בראייה במחלת נמ”ג רטוב. מהעיניים. הסיכוי להצלחת 40% הטיפול נמצא כמשפר ראייה בכ- הטיפול עולה ככל שניתן בשלבים המוקדמים של המחלה הרטובה, טרם היווצרות צלקת ברשתית. מתן הזרקות הינו טיפול מאד נפוץ ברפואת עיניים ונחשב לטיפול קל ובטוח למדי. תהליך ההזרקה הינו פשוט. ההזרקה מתבצעת לאחר אילחוש מקומי בטיפות עיניים וחיטוי העין בתמיסת יוד (פולידין). מהלך ההזרקה קצר ולאחר מכן אין צורך בשימוש בטיפות עיניים. מקובל להמשיך בהזרקות כל עוד קיימת מחלה פעילה וכאשר חלה שליטה על המחלה והיא איננה פעילה מקובל לרווח את מתן ההזרקות על מנת לשמור על מצב לא פעיל מחד ולהפחית את מתן ההזרקות מאידך. תופעות הלוואי הינן מועטות ומרבית ההזרקות עוברות מצוין. תיתכן אי נוחות במהלך ההזרקה, אך השימוש בטיפות מאלחשות מפחית מאד תופעה זו. לעיתים נוצר שטף דם תת לחמיתי באזור ההזרקה אך אין לכך כל חשיבות קלינית והוא חולף באופן עצמוני ללא צורך בכל טיפול. תופעת הלוואי המסוכנת ביותר הינה זיהום תוך עיני (אנדופתלמיטיס) ועל כן ההנחיה המקובלת הינה לפנות מיידית לבדיקת עיניים בכל מקרה של ירידה בראייה, אי נוחות ניכרת, כאב או עין אדומה המופיעים לאחר הזרקה. פרט לכך יתכנו סיבוכים נדירים כגון פגיעה בעדשה והפרדות רשתית. עליית לחץ תוך עיני תיתכן באחוז קטן של המטופלים ולכן יש חשיבות רבה לבצע מעקב אחר הלחץ התוך עיני בכל מטופל העובר הזרקות. הטיפול אסור בנשים בהריון.

ב: תמונת פלואורסצאין המדגימה את הדימומים 4 תמונה בצבע בהיר CNV בצבע כהה ודלף מה- תמונה 4 ב : תמונת פלואורסצאין המדגימה את הדימומים בצבע כה ודלף מה CNV בצבע בהיר

עם נוזל תוך רשתי CNV המדגימה OCT ג: תמונת 4 תמונה CNV סביב לאזור ה- RPE ושנויים ברמת ה- תמונה 4 ג : תמונת OCT המדגימה CNV עם נוזל תוך רשתי ושנויים ברמת ה RPE סביב לאזור ה CNV

המוזרקים לעין: VEGF חומרים נוגדי 3 יש כיום ) Bevacizumab, Avastin מ”ג ( 1.25 אבסטין

. A-VEGF אבסטין הינו נוגדן בגודל מלא שנקשר לכל האיזופורמים של לטיפול תוך ורידי בסרטן FDA התרופה מאושרת לשימוש על ידי ה-

8

Made with FlippingBook Publishing Software