מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

5 תמונה

קולו-רקטלי גרורתי, סרטן שד גרורתי וסרטן ריאות. הטיפול הראשוני ניתן בארה”ב באופן תוך ורידי ובהמשך הוחל בהזרקות לזגוגית העין. השימוש הינו למעשה מחוץ ” והינו הטיפול הנפוץ ביותר off-label“ להתוויתו המקורית בארץ בשל עלותו הזולה. ) Ranibizumab, Lucentis מ”ג ( 0.5 לוסנטיס קולטן מהונדס גנטית recombinant, humanized immunoglobulin G1 kappa isotype therapeutic antibody . מאושר VEGF-A שנקשר לכל האיזופורמים של .FDA לשימוש על ידי ה- שני מחקרים רב-מרכזיים Comparison of AMD Treatment Trials (CATT) & Inhibition of VEGF in Age-related choroidal הישוו בין יעילות אבסטין Neovascularization (IVAN) trial ללוסנטיס והראו כי אין הבדל בין הטיפולים מבחינת יעילותם. ) Aflibercept, Eylea מ”ג ( 2 איליה קולטן מהונדס גנטית החוסם VEGF-A & VEGF-B placental growth factor (PGF ( . הטיפול באיליה נמצא יעיל כמו FDA מאושר לשימוש על ידי ה- phase III VEGF לוסנטיס במחקר שהשווה בין שתי התרופות Trap-Eye: Investigation of Efficacy and Safety in Wet . AMD (VIEW) trials כל סוגי ההזרקות מקובלים בנמ”ג רטוב. בישראל מקובל להתחיל עם אבסטין לאור עלותה הזולה ובמידה והטיפול איננו יעיל ניתן לשקול טיפול חליפי בתרופות האחרות. משך הטיפול והמרווחים בין ההזרקות נקבעים כמובן על פי מצב המחלה. ומה בעתיד? ) Brolucizumab, Beovu מ”ג ( 6 ביאוויו , בעל המשקל המולקולרי הקטן ביותר, VEGF הינו נוגדן חדש כנגד )single chain antibodies( המורכב משרשת בודדת של נוגדנים המכילה שרשרת קלה ושרשרת כבדה. לאור כך שניתן במנה של מ”ג הוא בעל הריכוז המולרי הגבוה ביותר מבין כל תרופות 6 בהשוואה VEGF ויכול לנטרל כמות רבה יותר של VEGF האנטי . אופן FDA לתרופות האחרות. התרופה אושרה לשימוש על ידי ה- הזרקות ראשונות אחת לחודש ולאחר מכן 3 השימוש בה הינו שבועות. המטרה בייצור תרופה זו הינה ליצור תרופה 8-12 כל הפועלת לאורך זמן רב יותר וכך להפחית את מספר ההזרקות הישוו בין HARRIER&HAWK הניתנות. שני מחקרים רב-מרכזיים איליה לביאוויו והראו שלא נמצא הבדל בתוצאות ביניהם במתן ) 5 (תמונה שבועות. 8-12 שבועות לבין ביאוויו כל 8 איליה כל

שם התרופה

Aflibercept ) Eylea)

Ranibizumab (Lucentis)

Bevacizumab (Avastin)

Brolucizumab(BEOVU)

single-chain antibody fragment

תצורת התרופה

VEGFR1/2-Fc fusion protein

Fab fragment

Full antibody (IgG1)

V L

V L

V H

V H

C L

C L

V L

V H

C H 1

C H 1

מבנה התרופה

C L

C H 1

C H 2 C H 2

C H 3 C H 3

המשקל המולקולרי

97-115 kDa a

≈ 48 kDa

≈ 149 kDa

26 kDa

מינון

2.00 mg

0.50 mg

1.25 mg

6.00 mg

מנה מולרית

1.0

0.5-0.6

0.4-0.5

11.2-13.3

המחקרים העכשוויים עוסקים בפיתוח תרופות שמטרתן להשיג יעילות מיטבית תוך הקטנת מספר ההזרקות הדרושות. אין ספק שצפויים חידושים רבים ומעניינים בתחום זה. טיפול תומך בעזרים לראייה לקוייה למרות הטיפולים החדשניים, מחלת הנמ”ג המתקדמת הינה עדיין ומעלה. יש חשיבות רבה 55 הסיבה המובילה לאבדן ראייה בגילאי להפניית המטופל לאופטומטריסטים מומחים העוסקים בראייה ) שכן גם תחום זה התפתח מאד Low vision specialists( ירודה בשנים האחרונות וישנם מכשירים וטיפולים חדשניים המסייעים לביצוע פעולות יומיות כגון קריאה והתנהלות בתוך הבית. השימוש בעזרים אלו עשוי לשנות מהותית את איכות חייו של המטופל ועל כן ישנה חשיבות רבה בשיתוף הפעולה בין מומחי הרשתית לאופטומטריסטים העוסקים בתחום זה. דרכי מניעה להתפתחות או התקדמות המחלה הפסקת עישון מפחיתה את הסיכון לחלות במחלה. הסיכון למחלה שנה משתווה לסיכון באילו שלא 20 בקרב אילו שלא עישנו לפחות עישנו מעולם. ביצוע פעילות גופנית ומניעת השמנה שמירה על ערכי כולסטרול ולחץ דם תקינים צריכת מזון עשיר בירקות ירוקים כאשר יש סיפור משפחתי, יש לפנות לבדיקת עיניים וכן לעקוב באופן עצמוני אחר התפקוד העיני, תוך שימת דגש על כך שאין עיוות או הפרעה בראייה (למשל, שימוש בלוח אמסלר או קריאה). שימוש בויטמינים לעיניים באופן קבוע במצב של מחלה בינונית או מתקדמת. כאשר ידוע על נמ”ג ויש שינוי בתפקוד הראייה, יש לפנות מיידית לבדיקת עיניים, שכן גילוי מוקדם של נמ”ג רטוב ומתן טיפול בהזרקות באופן מהיר עשוי למנוע אבדן ראייה ואף להביא לשיפור בראייה.

פרופ' זוהר חבוט-וילנר מנהלת שירות אובאיטיס ומחלות דלקתיות של העין במרכז הרפואי תל אביב ורופאת רשתית בכירה במרכז הרפואי תל אביב ומכון העיניים אסותא השלום

9

2020 מרץ

Made with FlippingBook Publishing Software