חוברת הפעילות של עמותת הוותיק גליל מערבי 2020 - 2019

עמותת הוותיק גליל מערבי 2019 - 2020 תש״ף

חפשו אותנו בפייסבוק!

2 0 1 7 - 2 0 1 8 ח " ע ש ת

www.vatik.org.il

Made with FlippingBook - Online magazine maker