חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

תוכן עניינים ברכת ראש המועצה - משה דוידוביץ׳................................................................ בפתח החוברת ............................................................................................................... ....................................... עמותת הוותיק – פירוט מערך השירותים והפעילויות פרטי התקשרות עם מוסדות העמותה................................................................. מרכז יום לוותיק "נווה אשר"..................................................................................... "קהילה תומכת" במטה אשר..................................................................................... פעילויות נוספות בעמותה ......................................................................................... רשימת המקשרים בישובים...................................................................................... ...................................................................................... מרכז צמיחה והכוונה + 60 אפ .............................................+ 60 דף הרשמה לקורסים במסגרת תוכנית אפ ........................... "יהל" המרכז הלימודי חברתי לוותיקי מטה אשר והסביבה מידע כללי לשנת הלימודים תשפ"ב .................................................................... סדרי הרשמה ותשלום............................................................................................... מערכת הקורסים לימים א'-ג' (דף מרוכז).................................................... מבחר סדרות וקורסים קצרים (דף מרוכז) .................................................... פירוט הקורסים המוצעים ליום א' .................................................................... פירוט הקורסים המוצעים ליום ב'....................................................................... פירוט הקורסים המוצעים ליום ג' ....................................................................... מבחר סדרות וקורסים קצרים................................................................................ דף הרשמה לקורסים ב״יהל״ ................................................................................. לוח אירועים וחופשות ב"יהל" ..............................................................................

3 4 5 6 7 8 9-13

15-14 16-21 19 22-47 23 25-24 26-25 28 30-32 32-36 36-39 40-44

45 47

2

Made with FlippingBook Annual report maker