חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

25253 ˜–—~ Ž  ‚•Œ —ƒŒ >Š‚‡? 04-9563196 •’ <Š† e-mail: b_yahel@zahav.net.il www.vatik.org.il –˜~‚ ˜ƒ˜‰ ‡˜–… ‡ƒŒ‡Š‚ „‰–Œ‚ ‚‡‚ƒ –—~ ‚†Œ ‡•‡˜ƒƒŠ >Š‚‡? ‡Œ ˜–ƒ ’—˜ ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž—Š 2022-2021

ƒŽ˜ƒ~ ƒ—’ •ƒ‡‡’

Made with FlippingBook Annual report maker