חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

מערכת הקורסים ב"יהל"*

יום שני

יום ראשון

9:30 - 10:50 שיעור ראשון

9:30 - 10:50 שיעור ראשון

המרצה/המורה עמ'

שם הקורס

המרצה/המורה עמ'

שם הקורס

30

ד"ר נעמי שמואל

רב תרבותיות – ומה בין תרבות פולקלור ומסורת חדש! על תבונה ואמונה – מחשבות על אלוהים חדש!

עו"ד אבי יונה

סוגיות בקרימינולוגיה ובמשפט שדרות נתן אלתרמן פינת מאיר אריאל חדש!

32

33

ד"ר תמיר הוד

30

ד"ר לירון הוך

ירדנה עציון

אמנות עכשווית

33

30

מרתה גולדמן

)1( התעמלות ותנועה

דינה בן שושן

צ'י קונג

34

11:15 - 12:30 שיעור שני

11:15 - 12:30 שיעור שני

המרצה/המורה עמ'

שם הקורס

המרצה/המורה עמ'

שם הקורס

31

ד"ר סיגלית אור

ספרות חז"ל והשתקפותה במציאות חיינו חדש!

34

עו"ד אבי יונה

המזרח התיכון בראי האקטואליה

34

ד"ר תמיר הוד

"יש לי חלום" – על תרבות 20- המחאה במאה ה חדש!

31 30

פתחי מסאלחה מרתה גולדמן

ערבית מדוברת

)2( התעמלות ותנועה

צלילי המוזיקה חדש!

אלה פיורו

35

09:30-12:30 שיעור כפול

ד"ר לידיה גורדון - קנכט 35

סדנה לכתיבה אישית

המרצה/המורה עמ' ד"ר פנינה רוזנברג 31

שם הקורס

חיים בסרט (קולנוע) חדש!

התעמלות לגיל השלישי חדש!

סימונ ה בן פורת

35

32

רבקה סיני

ציור

09:30-12:30 שיעור כפול

המרצה/המורה עמ'

שם הקורס

36

אידה סיפר

סדנת יצירה ומלאכת יד

26

Made with FlippingBook Annual report maker