חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

מבחר סדרות וקורסים קצרים לוח מרוכז (סמסטר ראשון) ראו פירוט בעמודים

תאריכים

מקום המפגש

מס' מפגשים

קורס/סדנה

פתיחת הסדרה: 20/10/21 41 ׳ ראו פירוט בעמ

ביהל

מפגשים 6 בימי ד' 10:00-11:30

תרבות במבטא צרפתי סבין יעקובוביץ

חדש!

20/10/21 : פתיחת הסדרה

ביהל

מפגשים 6 בימי ד' 10:00-11:30

פרשיות שהסעירו את המדינה דר׳ משה אלעד

42 ׳ ראו פירוט בעמ

27/10/21 : פתיחת הסדנה 40 ׳ ראו פירוט בעמ

באתרים שונים

מפגשים 8 בימי ד' 09:00-12:30

3 להיות בטבע - עונה נעמה לינדמן

07/11/21 : פתיחת הסדנה 43 ׳ ראו פירוט בעמ

באולפן למוזיקה מטה אשר (עברון)

מפגשים 10 בימי א' 16:30-19:00

מוזה - פעילות מוזיקלית לגיל הזהב מורי האולפן למוזיקה של מטה אשר

חדש!

21/10/21 : פתיחת הסדרה 44 ׳ ראו פירוט בעמ

בזום עד הבית

מפגשים 8 מקוונים בימי ה' 11:00-12:30

בזום: תרבות, אמנות וטכנולוגיה דר׳ מיכל סדן

חדש!

ההרשמה ותשלום שכר הלימוד הם לכל קורס בנפרד, עפ"י הפרטים המופיעים בתכנית הקורס. ההרשמה לקורסים עד כחודש לפני תחילת הקורס. פתיחת כל אחד מן הקורסים מותנית במספר הנרשמים מראש. על ביטול השתתפותך יש להודיע בכתב, למזכירות ״יהל״ לפני המפגש הראשון של הקורס. 45 ׳ ראו דף הרשמה בעמ

28

Made with FlippingBook Annual report maker