חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

חדש!

תרבות, אמנות וטכנולוגיה, בין משיכה לרתיעה - בזום ! - יועצת פדגוגית ומפתחת תכניות לימודים, הרצאות ד"ר מיכל סדן המרצה: וסדנאות בתרבות ואמנות

מראשיתה של התרבות האנושית מתקיים קשר בין יצירה תרבותית-אמנותית והתפתחות טכנולוגית. לכל הרצאה נבחרה שאלה מובילה שנועדה למקד את הדיון ולהוביל את הקהל לשאלות מעמיקות על 21 - משמעות החיים במאה ה

מפגשים מקוונים 8 אתם מוזמנים להצטרף לסדרה הכוללת 11.00 -12.30 בימי ה' בשעות 21.10.2021 ' הפתיחה: יום ה

הקישור לזום יישלח לנרשמים לקראת הרצאת הפתיחה.

לציבור הרחב ₪ 280 . לחברי עמותת הוותיק ₪ 240 : עלות המנוי פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים מראש, הקדימו להירשם והבטיחו מקומכם! ההרשמה בדף ההרשמה המצורף, התשלום במזכירות "יהל" לפני המפגש הראשון של הקורס. על ביטול השתתפותך יש להודיע בכתב למזכירות "יהל" 'זמנים מודרניים'- על האדם ומעמדו בעולם המתועש והטכנולוגי בראי התרבות והאמנות :11.11.2021 'מפוביזם לפוסט מודרניזם' – השפעת הטכנולוגיה על מגמות וזרמים באמנות מהמאה :18.11.2021 .21 - ועד המאה ה 19 - ה ' – תיאורית הכאוס ומבנים פרקטאלים כאמצעי ייצוג של 21 - 'אפקט הפרפר במאה ה :25.11.2021 .21 - המפגש בין טבע ,טכנולוגיה, תרבות ואמנות במאה ה אמנות דיגטלית במציאות וירטואלית'- השפעת התפתחות רשת האינטרנט, הטכנולוגיה :2.12.2021 הדיגטלית והרשתות החברתייות על אופני היצירה האמנותית ועל דרכי הייצוג וההצגה שלה בסביבות פיזיות ווירטואליות. והשתקפותם 21 - 'מאלבום התמונות לסלפי'– תמורות בדרכי שימור וייצוג זיכרונות במאה ה :9.12.2021 בתרבות ובאמנות. ומה בתכנית? 'מהפרמידה ועד בורג' דובאי' - הון שלטון, טכנולוגיה ואמנות. מה השתנה מהעת העתיקה :21.10.2021 ועד ימינו? 'תמונות מהעולם החדש'- השפעת ההתפתחות הטכנולוגית בעת החדשה על עולם :28.10.2021 הדמויים התרבותיים והאמנותיים 'הרגע המכריע'- השפעת התפתחות הצילום על התרבות והאמנות :4.11.2021

44

Made with FlippingBook Annual report maker