חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

ניתן להירשם באמצעות אתר העמותה www.vatik.org.il

דף הרשמה לקורסים ב”יהל” 10.9.21 ההרשמה עד

שם פרטי ____________________ משפחה _______________________ _____________ (מלא) ________________ תאריך לידה ספרות) 9( מס’ תעודת זהות כתובת ___________________________ מס’ טלפון _______________ כתובת דוא"ל: _____________________@________________________ טלפון___________________________________ + איש קשר לשעת חירום (נא להקיף בעיגול את היום/ הימים שבחרת) א, ב, ג, אני מעוניין ללמוד בימים

הערות

שם המורה

שם הקורס הבחירה שלי

1 יום א' שיעור

2 יום א' שיעור

1 יום ב' שיעור

2 יום ב' שיעור

1 יום ג' שיעור

2 יום ג' שיעור

(יש לסמן את בחירתך במשבצת המתאימה) סדנאות וקורסים קצרים שבחרתי 12/10/21 : מפגשים. פתיחה 10 .' עם שי היט ימי ג אוריינות דיגיטלית 20/10/21 : מפגשים. פתיחה 6 .' עם סבין יעקובוביץ ימי ד תרבות במבטא צרפתי 20/10/21 : מפגשים. פתיחה 6 .' עם ד"ר משה אלעד ימי ד פרשיות שהסעירו את המדינה 27/10/21 : מפגשים. פתיחה 8 .' עם נעמה לינדמן ימי ד סדנה בטבע 7/11/21 : מפגשים. פתיחה 10 .' עם האולפן למוזיקה ימי א מוזה בקצב שלכם (הקישור יישלח לנרשמים) 21/10/21 : עם ד"ר מיכל סדן ימי ה'. פתיחה בזום: תרבות, אמנות וטכנולוגיה מעוניין/נת בהסעה? כן / לא • ידוע לי כי ההרשמה לקורס מחייבת אותי בתשלום דמי הרשמה ושכר לימוד בהתאם לנוהל. שם:_______________ חתימה_________________ 04-9563196 ’ את טופסי ההרשמה ניתן לשלוח בפקס מס b _ yahel @ zahav . net . il ניתן לסרוק את הטופס החתום ולשולחו בדוא”ל לכתובת: 04-9563188 : בברכה הצוות ב״יהל״ טלפון

45

Made with FlippingBook Annual report maker