חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

דמי חברות שנתית בעמותה ₪ 110 - לתושבי מטה אשר התשלום אחת לשנה (ינואר) במשרדי העמותה 04-9109023 : אצל אירית חושקובר, טלפון תשלום דמי החבר מקנה זכות להשתתפות בפעילויות ולקבלת סיבסוד על השירותים הניתנים בעמותה

פרטי התקשרות משרדי העמותה:

.2280000 עמותת הוותיק גליל מערבי על יד מ.א. מטה אשר, ד.נ גליל מערבי אירית חושקובר מנהלת אדמינסטרטיבית ומנהלת כספים - 04-9109022/3/4 : טלפון 0507-548053 : נייד 04-9109019 : פקס irith @ mta . org . il דוא״ל: פייסבוק: עמותת הוותיק - מטה אשר

פרטי התקשרות ״נוה אשר״ וקהילה תומכת:

ורד אריאל מנהלת מרכז היום – veredvatik@gmail.com דוא״ל: 050-8515622 : נייד

תום רובינשטיין שאשא סגנית מנהלת - nevevatik@gmail.com דוא״ל : 054-7502364 : נייד 04-9852397 : פקס 04-9911136/7 : במשרד כוכי חסון מזכירה -

פרטי התקשרות "יהל"

לימור קנו מנהלת "יהל" - 04-9563196 : פקס 052-7750400 : נייד 04-9563189 :' טל bsyahel1@zahav.net.il דוא"ל: ימית דוידי מזכירת "יהל" ומנהלת אתר העמותה – 04-9563196 : פקס 04-9563188 :׳ טל b_yahel@zahav.net.il דוא"ל: עמותת הוותיק – מטה אשר www.vatik.org.il כתובת האתר:

6

Made with FlippingBook Annual report maker