עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ד 2023-2024

תקופת החיים החדשה/ גמלאות צעירה התארכות תוחלת החיים מביאה לכך שאדם הפורש מעבודתו ניצב בפני תקופת חיים חדשה המהווה חלון הזדמנויות שנפתח. האדם מביט קדימה אל האופק, לפניו שנים רבות בהן הוא יכול לחיות בבריאות טובה ותפקוד גבוה פיזית ומנטלית, אינו מחויב לעבודה ונדרש לייצר עבור עצמו סדר חיים חדש. חלק מהפורשים חווים טלטלה רגשית נוכח הריק שנוצר, יש אחרים המאמצים סגנון של "חופשה מתמשכת" ובכל מקרה מדובר בשינוי המצריך הסתגלות . מחקרים מראים שאדם המפסיק לנהל סדר יום מובנה, מגוון, מאומץ ומשמעותי מועד לאורך זמן לסבול מירידה בהיבטי תפקוד שונים - פיזית, נפשית ותפקודית. אנו בעמותה מפתחים מגוון תכניות הבאות לתת מענה לתקופת חיים זו ומעודדות צמיחה, התפתחות והתחדשות והכוונה לקיום שגרת חיים פעילה ומשמעותית.

התכניות המוצעות בתחום : "2023-2024 . "מביטים קדימה 1

התכנית תומכת בהכנה לתקופת החיים החדשה במגוון רחב של היבטים: היבטים רגשיים ונפשיים, ידע כללי על התקופה, התארגנות כלכלית, זכויות וחובות, צוואות ירושות ועוד נושאים הרלוונטיים לאנשים לקראת גיל הפרישה. צוות התכנית נפגש עם צוות מוביל של הישוב בתהליך מקצועי ומסודר בו נפרשות האפשרויות ומתקבלת החלטה על התכנית המתאימה ביותר לישוב מבין מגוון הנושאים הרלוונטים. התכנית משותפת לעמותת הוותיק ול"מעברים".

050-6230723 עמי וקנין 050-8515622 מקשרי העמותה מוזמנים לפנות לורד אריאל

"60- . יזמות ותעסוקה לגמלאים–"הפלוס ב 2 התכנית מיועדת לאנשים המעוניינים לחזור למעגל העבודה לאחר הפרישה. התכנית מעניקה כלים מגוונים כגון: כתיבת קורות חיים, הכנה לחזרה לשוק העבודה, קורסים דיגיטליים, השמה וליווי למציאת עבודה ועוד. בנוסף סיוע ופיתוח רעיונות ועידוד להקמת יזמות. התכנית היא של המשרד לשוויון חברתי ואשל - הג'וינט, בשיתוף "עמותת הוותיק" ו"מעברים".

amiv@mwg.org.il דוא"ל 050-6230723 לפרטים יש לפנות לעמי וקנין מ"מעברים"

10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software