עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ד 2023-2024

פעילות בכפרים הערביים בשיח' דנון ובערב אל ערמשה (שני הכפרים הערביים במועצה) פועלים מועדון מועשר ימים בשבוע (בשיתוף עם מחלקת 3 ומופ"ת - מועדונים הכוללים פעילות ותזונה לוותיקים רווחה). במועדון הוותיקים בשיח דנון מתקיימת פעילות של מתנדבים בתחומי תרבות מגוונים כגון אומנות, יצירה ופעילות תנועה וספורט.

מובילת המועדון בשיח דנון: amodfatma1@gmail.com דוא"ל: 054-6966195 : פטמה דאוד, טלפון

ארוחות חמות

שירות ארוחות חמות עד הבית לוותיקים שאין באפשרותם לקבל ארוחה חמה בדרך אחרת. הזכאות נקבעת על פי מבחן הכנסה וחוות דעת של העו"ס. לבדיקת זכאות יש לפנות למחלקת הרווחה במועצה.

irith@mta.org.il דוא"ל: 05-07548053 אירית חושקובר, רכזת פרוייקטים בקהילה

12

Made with FlippingBook Digital Publishing Software