עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ד 2023-2024

סימסטר א' שנת הלימודים תשפ"ד - מידע כללי .15.2.24 ויסתיים ב- 22.10.23 סימסטר א' של שנת הלימודים בקתדרת "יהל" יחל ביום א' הלימודים ביהל מתקיימים בימים א'- ה' . בימים א'-ג' מתקיימים קורסים סימסטריאליים ושנתיים. 11:15-12:30 - השיעור השני | 9:30-10:45 - השיעור הראשון בימי ד' וה׳ מתקיימים קורסים קצרים וסדנאות אמנות. בימי ה' מתקיימים סיורי אומנות ומפגשים חד פעמיים בנושאים שונים שיפורסמו קרוב למועד. פרטי התקשרות:

bsyahel1@zahav.net.il לימור קנו, מנהלת יה,ל דוא״ל b_yahel@zahav.net.il מעיין בן חיים, מזכירת יהל, דוא"ל 2525300 . מושב עמקה ד. נ | 054-8995759 , 04-9563188/9 טלפון יהל

17

Made with FlippingBook Digital Publishing Software