עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ד 2023-2024

סדרי הרשמה ותשלום

- מילוי דף ההרשמה ושליחתו למזכירות יהל 1 שלב ), צלמו ושלחו אותו כתמונה בוואטסאפ למספר: 46 מלאו את דף ההרשמה ליהל (בעמ' b_yahel@zahav.net.il או בדוא"ל לכתובת 054-8995759 בלשונית www.vatik.org.il דרך נוספת להירשם היא דרך האתר של עמותת הותיק "קתדרה יהל". בכל דרך שתבחרו להירשם: • ציינו באם אתם מעוניינים בהסעה או שמגיעים באופן עצמאי. • וודאו במשרדי "יהל" שטופס ההרשמה התקבל. - העברת פרטי כרטיס אשראי לחיוב עתידי 2 שלב בעת שליחת דף ההרשמה התקשרו למזכירות יהל והעבירו פרטי כרטיס אשראי לחיוב עתידי. התשלום ייגבה כשבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים. . עד מועד זה- ניתן לבטל הרשמתכם. 8.10.23 מועד אחרון להרשמה- ש"ח דמי ביטול. 100 לאחר מועד זה, תלמיד שיבטל השתתפותו יחוייב ב- • מספר המקומות מוגבל - הקדימו להירשם והבטיחו מקומכם! • פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים מראש. הסעות לתושבי מטה אשר המעוניינים בכך, בימים א' - ג' לשירותכם פועל מערך הסעות מישובי המועצה ליהל ובחזרה. קווי הנסיעה ושעות האיסוף מהיישובים ייקבעו לאחר סיום תהליך ההרשמה ויועברו לנרשמים לפני תחילת שנת הלימודים. בימי ד' ו-ה' ההגעה לסדרות הקצרות ביהל הינה הגעה עצמאית.

18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software