עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ד 2023-2024

תוכן עניינים

3 4 5 5

ברכת הנהלת מועצה אזורית מטה אשר

ברכת ראשי העמותה

תוכניות ושירותים בעמותה

צוות ניהול העמותה - פרטי התקשרות מרכז יום "נווה אשר" ויחידת ״מעיין״

6-7 8-9

"קהילה כפרית תומכת"

9

מרכז יעוץ והדרכה לאנשים הלוקים בדימנציה ולבני משפחותיהם

10-11

גמלאות צעירה

12 12

פעילות בכפרים הערביים

ארוחות חמות

13-14

עמותת הותיק בדרכים - טיולים בארץ, נופשונים ושביל ישראל

15

התנדבות

16-17 18-19 20-21 22-35 36-37 38-45 46-47

"יהל" הקתדרה ללימודים לגיל השלישי - מידע כללי

סדרי הרשמה ותשלום

מערכת הקורסים לימים א'-ג' פירוט הקורסים לימים א׳- ג׳

נבחרת הסדרות הקצרות לימים ד' וה׳ פירוט הסדרות הקצרות לימים ד' וה'

דף הרשמה ליהל

גב החוברת

לוח חופשות סימסטר א׳

2

Made with FlippingBook Digital Publishing Software