עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ד 2023-2024

"להיות בטבע" - סדנה חוייתית בטבע

סדרת מפגשים חוויתיים בטבע בנושא "מערכות יחסים ויחסי גומלין". בכל מפגש נשוטט בחלקת הטבע אליה נגיע תוך התבוננות, למידה והקשבה. מפגשים אלו בטבע יעניקו הזדמנות "לראות, לחוש, לנשום" את הטבעי כפי שהוא, ואיך הוא משתנה סביבנו, כדבר המשוררת "...לבל יהא עלי יומי הרגל..." (ל. גולדברג) בין התכנים שיעלו במפגשים בטבע: חילופי עונות, חילופי דורות והמשכיות בטבע, מערכות יחסים ויחסי גומלין, השפעות הדדיות בין החי לדומם, וכמובן שהרוב לא ידוע כי מה שיזמן המפגש בטבע הוא ייחודי ויחידי לאותו המפגש בלבד!

מדריכת סדנאות בטבע, מורת דרך, מנחה: נעמה לינדמן, בניהול משאבי טבע וסביבה. .M.A

מפגשים בימי ד' בשתי פעימות 6 הסדרה כוללת 2024 בשנת 17.4 ,3.4 ,20.3 - מפגשי אביב | 2023 בשנת 6.12 , 22.11 ,8.11 - מפגשי סתיו 9:00-12:30 שעות כל מפגש ש"ח 530 : לציבור הרחב | ש"ח 500 : עלות הסדרה: לותיקי מטה אשר

כל מפגש יתקיים באתר טבע שונה ומיוחד בתחומי המועצה. מיקום המפגשים יפורסמו מראש בסמוך למועד המפגש. *במידה וירד גשם במועד המפגש, המפגש ידחה לתאריך חלופי.

41

Made with FlippingBook Digital Publishing Software