עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ד 2023-2024

8.10.23 ההרשמה עד דף הרשמה ליהל שם פרטי ____________________ שם משפחה __________________ _____________ (מלא) _____________________ תאריך לידה ספרות) 9 ( מס’ ת.ז כתובת ___________________________ מס’ נייד ________________ כתובת דוא"ל: _____________________@________________________

האפשרויות הבאות: 2 נא לסמן אחת מ מעוניין/נת בסידורי הסעה ביום/ ימי הלימודים שלי (א'-ג') מגיע/ה עצמאית הקורסים שבחרתי:

שם המורה

שם הקורס הבחירה שלי

1 יום א' שיעור

2 יום א' שיעור

1 יום ב' שיעור

2 יום ב' שיעור

1 יום ג' שיעור

2 יום ג' שיעור

יום ג' אחה"צ

(יש לסמן את בחירתך במשבצת /ות המתאימה/ות) נבחרת הסדרות הקצרות

ירדנה עציון סיורי אומנות בצבעים /

מסעות ומיתוסים ברחבי העולם / יורם פורת נעמה לינדמן להיות בטבע /

"בין אתמול ומחר" - משוררים ושירים לאורך השנים/ ד"ר תמיר הוד

דניאלה סגיר סדנת ויטראז' /

/ המסע המופלא של העברית ד"ר רוביק רוזנטל

ירדנה עציון סדנת ליבוד /

ידוע לי כי ההרשמה לקורסים מחייבת אותי בתשלום שכר לימוד בהתאם לנוהל. שם:_______________ חתימה_______________ תאריך__________ 054-8995759 מלאו, חתמו ושלחו כתמונה מצורפת בוואטסאפ לפלאפון יש לוודא כי הטופס התקבל במשרדי יהל. b _ yahel @ zahav . net . il או בדוא"ל לכתובת:

47

Made with FlippingBook Digital Publishing Software