עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ד 2023-2024

לוח חופשות לסימסטר א' תשפ"ד )2024 - פברואר 2023 (אוקטובר

פעילויות וחופשות בימי החופשה המצוינים בטבלה לא יתקיימו לימודים ביהל

חודש

22.10.23 שנת הלימודים ביהל תיפתח ביום א

2023 אוקטובר

הלימודים כרגיל.

2023 נובמבר

14.12 ' ועד יום ה 10.12 ' חופשת חנוכה מיום א 17.12 ' חזרה ללימודים ביום א

2023 דצמבר

הלימודים כרגיל

2024 ינואר

22.2.24 ' סיום סימסטר א'- ביום ה

2024 פברואר

ייתכנו שינויים ועדכונים בתוכנית בהתאם לאילוצים ועפ"י החלטות יהל.

www.vatik.org.il עמותת הוותיק גליל מערבי 2023 - 2024 תשפ״ד

Made with FlippingBook Digital Publishing Software