מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

מיניות בריאה בחינוך המיוחד

שם במתווה אופק : הכנה לחיים בחינוך המיוחד

מטרת ההשתלמות : עיבוד עמדות בנושא מיניות האדם ומיניות ומוגבלות . הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים בהתפתחות ובהתנהגות

המינית אצל ילדים ומתבגרים עם וללא מוגבלות . העלאת המודעות למצבי סיכון , ניצול ופגיעה מינית . הגדרת תפקיד הצוות החינוכי ביחס

לאספקטים מיניים - חברתיים של התלמידים . פיתוח דרכי התמודדות עם מצבים שונים המתעוררים בחיי היומיום תוך ניתוח מצבים

ודוגמאות מהשטח .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :60

קהל היעד : כלל עובדי החינוך המיוחד .

16:00-19:15

‘ ד יום

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

לימור ברן

, פתיחה תיאום ציפיות

16:00-19:15

18.10.17

1

חשיפה למושג המיניות .

מיניות האדם – עיבוד עמדות , , הגדרות . זכויות

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

01.11.17

2

מיניות האדם עם מוגבלות – עיבוד , עמדות , הגדרות זכויות מדור לדור – בחינת מסרים הקשורים למיניות והשפעתם על העבודה עם התלמידים , חסמים בתקשורת בתחום המיני . חינוך מיני בעידן וירטואלי

א"מתי

לימור ברן

16:00-19:15

15.11.17

3

– עקרונות , , שותפים נושאים מרכזיים .

א“מתי

לימור ברן

חינוך מיני מ"בח

16:00-19:15

29.11.17

4

- מודל ה PLISSIT להתערבות בתחום - המיני חברתי התפתחות פסיכו - מינית לאורך החיים

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

27.12.17

5

מיניות בגל הרך ובכיתות היסוד – עקרונות

א"מתי

סיגל וינטור

16:00-19:15

10.1.18

6

א"מתי

לימור ברן

מאפיינים כלליים בהתפתחות - הפסיכו מינית של תלמידים עם . מוגבלות

16:00-19:15

24.1.18

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker