מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

מיניות בריאה בחינוך המיוחד

.... המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

גל נאור

, פרטיות מרחב אישי ומרחקים

16:00-19:15

07.2.18

8

חברתיים , גבולות הקשר / הייעוצי חינוכי

א“מתי

לימור ברן

רצף התנהגות מינית , השפעת הסביבה על רצף ההתנהגות המינית

16:00-19:15

21.2.18

9

א"מתי

לימור ברן

השפעת המדיה על ההתפתחות וההתנהגות המינית

16:00-19:15

07.3.18

10

מפגש וירטואלי

לימור ברן

מצבי סיכון במדיה הווירטואלית

19:00-22:30

11.4.18

11

א“מתי

"ד ר אילנה ברגר

דיספוריה מגדרית

16:00-19:15

25.4.18

12

א"מתי

לימור ברן

זהות אישית , זהות מינית , פיתוח קשרי חברות וזוגיות בקרב תלמידים עם מוגבלות חינוך מיני - חברתי עפ " י עקרונות ל ב " 21

16:00-19:15

9.5.18

13

א"מתי

"ד ר מיכל שרייבר

16:00-19:15

23.5.18

14

א"מתי

לימור ברן

הצגת תכניות התערבות

16:00-19:15

6.6.18

15

סיכום שנה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker