מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

– מתלות לעצמאות אסטרטגיות למידה והתארגנות

שם במתווה אופק : הנגשת הסביבה והלמידה לתלמיד עם המוגבלות

מטרת ההשתלמות : העמקת הידע של המורות בביצוע הערכת המנגנונים המטה - קוגניטיביים . העמקת הידע בנושא התערבות בית - ספרית לשיפור מרכיבי ההתארגנות , הלמידה והזיכרון וזאת על מנת להפוך את התלמיד לעצמאי יותר בתהליכי הלמידה שלו . היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש .

.

יסודי ומורות שילוב על יסודי -

קהל היעד : מחנכות כיתות ח - מ על "

‘ ג יום 16:30-19:45

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

ענת רייך

מושגי יסוד

16:00-19:15

14.11.17

1

מיפוי הקושי עפ " י מרכיב התפקוד הניהולי הלקוי התערבות בנושא התארגנות וניהול . זמן היערכות לקראת בחינה והתמודדות במהלכה . ניתוח תהליך התמודדות עם בעיה הדורשת התארגנו - תרגיל

א“מתי

ענת רייך

16:00-19:15

28.11.17

2

מפגש וירטואלי

ענת רייך

20:00-22:30

12.12.17

3

א"מתי

ענת רייך

עיצוב אוניברסלי בלמידה

16:00-19:15

09.1.18

4

כתיבה ידנית – היבטים מטה - קוגניטיביים תיאוריה ומעשה

א“מתי

ענת רייך

16:00-19:15

30.1.18

5

מפגש וירטואלי

ענת רייך

כתיבה ידנית - תרגיל

20:00-22:30

06.02.18

6

זיכרון – שיפור ושכלול מיומנויות

א“מתי

ענת רייך

16:00-19:15

13.2.18

7

א“מתי

ענת רייך

בניית מערך שעור ברוח העיצוב האוניברסלי

16:00-19:15

27.2.18

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker