מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

פיתוח שפה בקרב ילדים עם ASD -נון ורבלים

שם במתווה אופק : הפרעות בתקשורת

מטרת ההשתלמות : הקניית כלים ושיטות לפיתוח שפה אצל ילדים עם ASD -נון ורבליים במרחב הגן . חשיפה לשיטות לשילוב אט' הטאצ במפגשים ובפעילויות בגן .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

קהל היעד : מנהלות גני ASD ועמיתות , קלינאיות תקשורת שעובדות בגני ASD

ימים ושעות : יום ג ‘ 17:00-20:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

17:00-20:15

א“מתי

נעמי עדס

היכרות והצגת מודל עבודה של ח"תת

24.10.17

1

מריסה הרטסטון

17:00-20:15

א“מתי

נעמי עדס

המשך הצגת מודל עבודה של תת ח " והתנסות מעשית

14.11.17

2

17:00-20:15

א“מתי

אסתי ברגר

סדנה לבניית מפגש גני משותף גננת – קלינאית תקשורת

28.11.17

3

אורית סרור

17:00-20:15

א"מתי

מריסה הרטסטון

" מקטון

שפת מחוות "

26.12.17

4

17:00-20:15

א“מתי

קובסקי

'פצ ליאת

אפליקציית אט' טאצ

30.1.18

5

17:00-20:15

מפגש וירטואלי

אסתי ברגר

מטלה וירטואלית

20.2.18

6

17:00-20:15

א“מתי

קובסקי

'פצ ליאת

אפליקציית אט' טאצ

13.3.18

7

17:00-20:15

א“מתי

אסתי ברגר

סיכום והצגת תוצרים

24.4.18

8

אורית סרור

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker