מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

דבר המפקחת

20 שנות פעילות בניהולה של אתי ניצן מיום ההקמה .

השנה מציינים א" במתי

20 שנות העצמה והתפתחות מקצועית של כל פרט בארגון . צוות א" במתי

, מובחר איכותי ומקצועי הנותן מענה לכל צרכי החינוך המיוחד בעיר .

במהלך השנים נפתחו מסגרות רבות של חינוך מיוחד בלקויות שונות ,

בגילאים שונים הזקוקים למגוון מענים .

הכולל צוות מדריכות ומומחיות

המענים המקצועיים ניתנים ע " י צוות , א" המתי

תחום הלומדות בדרך קבע ומתפתחות מקצועית כחלק מתפיסת התפקיד .

הצוותים חינוכיים בחינוך הרגיל והמיוחד , ההורים והרשות נעזרים בצוותים

ומרגישים ביטחון שיש להם " גב מקצועי ."

מקצועיות

בהלימה לערכי . א" המתי

, השנה עוצב מחדש סמל א" המתי

הדוגלת במתן מענה

ושותפות היוו חלק מהערכים החשובים א" במתי

, מקצועי איכותי ומיטבי .

איינשטיין אמר ": אל תהיה אדם מצליח - היה אדם של ערך . האיש המצליח

לוקח מן החיים יותר משהוא נותן להם , ואילו אדם של ערך נותן לחיים

דבריו של אחד מחכמי תבל מתאים לכל אחד מצוות

יותר ממה שנוטל "

א" כולה כארגון .

ולמתי א" המתי

המהווה ראש

מבקשת להביע את הערכתי הרבה לאתי ניצן , מנהלת א" המתי

חץ בהנהגתה המכוונת למצוינות מקצועית מתוך כבוד .

תודה לצוות המדריכות בפרט , על המענים המקצועיים למען קידומו של כל

, פרט ולצוותי החינוך המיוחד בכלל .

מאתגרת , מעצימה מקצועית ומהנה !

, טובה -שנה

בהערכה רבה ומכל הלב

איריס סנדלר

המפקחת על החינוך המיוחד

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker