מרכז קהילתי שפיר - חוגי פנאי והעשרה תשפ"ד 2023-2024

Animated publication

בס”ד

תושבים יקרים! אנו גאים להציג בפניכם את חוברת הפעילויות והחוגים לשנת תשפ"ד, הנושאת עמה בשורה אמיתית של ממש בחדשנות, במגוון הפעילויות וביכולת שלנו לקיים אותן בסמוך לבית. בחוברת זו איגדנו יחד מענים לשעות הפנאי המתאימים לכולם במטרה לאפשר לכל אחת ואחד מכם לקחת חלק בפעילות פנאי מהנה ומעשירה באזורכם. מחלקות החוגים והספורט של מתנ"ס שפיר יחד עם צוות המתנ"ס המקצועי, ניצבים כיום בנקודת שיא שלא הייתה כמותה מעולם, במענים קהילתיים והן בפיתוח תשתיות פיזיות בהם בתי תרבות ומועדונים ביישובים, שלוחות מתנ"ס וקריות ספורט בשלושת המרכזים הקהילתיים שלנו, שיקום אולמות כדורסל ומגרשי ספורט לטניס, כדורסל וכדורגל. השנה, לראשונה הקמנו צוותי חשיבה משותפים עם תושבים אכפתיים על מנת לקדם תכניות, תכנים ופעילויות חדשות ומגוונות בהתאמה לכלל הגילאים, ואנו צופים שוב מספר שיא של נרשמים.

אנו מודים לצוותים הנפלאים שלנו כאן, במרכז הקהילתי מתנ"ס שפיר אשר ממשיכים כל העת בחשיבה וביצוע של מגוון רחב של פעילויות פנאי.

תודה לכם תושבים יקרים, על נטילת חלק פעיל בעשייה הענפה משלבי החשיבה ועד להשתתפות פעילה בחוגים ופעילויות הפנאי.

אנו מזמינים אתכם להיכנס כבר היום לאתר המתנ"ס, להתרשם מהמגוון, לבחור את הפעילויות המתאימות עבורכם ועבור בני ובנות המשפחה שלכם .09/09/23 בהרשמה מוקדמת, תאריך אחרון לרישום מוקדם 5% ולהנות מהנחה של

מחכים לכם!

אורית גוטמן מנהלת המרכז הקהילתי מתנ"ס שפיר )מ"מ( וצוות המתנ”ס

אדיר נעמן ראש המועצה האזורית שפיר

2

תמיד טוב להיות בקשר מנהלת המתנ"ס )מ"מ( שם טלפון

אימייל

oritg@matnasim.org.il

054-2194012

אורית גוטמן

מנהלה תפקיד מנהלנית

שם מור פרץ עדי גואטה שולמית חמו

אימייל morp@shafir.matnasim.co.il

טלפון 08-8612777 08-8612777 08-8612777

shafir@matnasim.org.il shafir@matnasim.org.il

מזכירה מזכירה

הנהלת חשבונות תפקיד מנהלת חשבונות חשבת שכר

אימייל lilach@shafir.matnasim.co.il tamard@shafir.matnasim.co.il

שם לילך גבעון תמר דיטשי

טלפון 08-8612777 08-8612777

בעלי תפקידים תפקיד

אימייל or@shafir.matnasim.co.il shafir@matnasim.org.il shafir@matnasim.org.il

תפקיד אור ברטוב ידידיה קמרי יאיר יוסף לימור דסקל נועה זמיר ניצנית פרנסיס ניר אמסלם עינב קרון עקיבא גואטה פרח ביטון קובי סבג רות יהל עזריאל רחל לוי עגמי תאיר אריה

טלפון 052-8742638 08-8612777 08-8612777 052-8332299 050-4370434 050-5797675 050-4473729 050-9321456 050-8854118 054-4626148 050-7400413 054-2337680 08-8612777 050-9124211

מנהלת פרסום ושיווק צוות אחזקה צוות אחזקה מנהלת מחלקת חוגים רכזת להב"ה ושיקום שכונות מנהלת גיל רך ומשפחה מנהל מחלקת ספורט מנהלת מחלקת נוער מנהל מחלקת תרבות ומעונות 3 מנהלת לידה עד מנהל מחלקת אחזקה מנהלת מרכז צעירים גיוס משאבים קהילתי רכזת חיילים משוחררים

hugim@shafir.matnasim.co.il Noabenzi434@gmail.com gilrach@shafir.matnasim.co.il sport@shafir.matnasim.co.il noar@shafir.matnasim.co.il tarbut@shafir.matnasim.co.il meonot@shafir.matnasim.co.il achzaka@shafir.matnasim.co.il merkaz@shafir.matnasim.co.il rl060950@gmail.com hayimsh@shafir.matnasim.co.il

3

לוח חופשות ותאריכים מיוחדים תשפ”ד

15/9/23

16/9/23-17/9/23 18/9/23 24/9/23-25/9/23 29/9/23-6/10/23 8/12/23-14/12/23 22/12/23 21/3/24 24/3/24-25/3/24 22/4/24-29/4/24 5/5/24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18:00

6/5/24 12/5/24 13/5/24 14/5/24 26/5/24 5/6/24

18:00

11/6/24-12/6/24 23/7/24 13/8/24

-

-

4

תקנון

נהלי הרשמה לחוגי המתנ"ס לשנת תשפ"ד .הנהלים תקפים לכל חוגי המתנ"ס כולל מנוי סטודיו נשים וחוגי מוזיקה. 1 , פרט לחוגים שצוין לגביהם 30/06/24 ותתקיים עד יום ראשון 03/09/23 .פעילות החוגים תפתח אי"ה ביום ראשון 2 אחרת ולמעט המועדים המצויינים בלוח החופשות. לכל השנה. 5% , תינתן הנחה של 09/09/23- .לנרשמים בהרשמה מוקדמת באמצעות אתר המתנ"ס עד ה 3 .פתיחת החוג מותנית במספר מינימלי של נרשמים, כל חוג לגופו. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג במידה 4 ומספר המשתתפים ירד מתחת למינימום שנקבע על ידו. .באחריות ההורים לעדכן את מדריכ.ת החוג על בעיה בריאותית ידועה ולסמן בעת הרישום האינטרנטי. אי סימון מהווה הצהרה על בריאות תקינה של 5 הנרשמ.ת. .משתתפ.ת מחויב.ת בתשלום גם אם נעדר.ת מהחוג, אין החזר כספי רטרואקטיבי. 6 .המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג משתתפ.ת במקרה של אי עמידה בתשלומים/בעיות התנהגות/משמעת המפריעות למהלכו התקין של 7 החוג. .המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים בהודעה מראש, עפ"י שיקולו. 8 . המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להחליף מדריכ.ה במהלך שנת הפעילות אם הנסיבות מחייבות בכך. 9 .עד תחילת החוג ומשעת סיום החוג, הילדים באחריות הוריהם. 10 .בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים קבלת פרסומים מהמתנ"ס. בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים את צילום ילדיכם במסגרת פעילויות המתנ"ס 11 ופרסומם. במידה ואינך מעונינ/ת יש לפנות למתנ"ס במייל. נהלי ביטול הרשמה לחוג: .משתתפ.ת רשאי.ת להפסיק השתתפות בתנאים הבאים: 12 ביטול יכנס לתוקפו שבועיים מקבלת הודעת הביטול shafir@matnasim . org . il -הודעות ביטול ישלחו ישירות למזכירות המתנ"ס במייל בלבד )יש לוודא קבלת אישור מול המזכירות(. -מסירה בעל פה, טלפונית או הודעה למדריכ.ה על הפסקת השתתפות ו/או אי הופעה לפעילות לא תחשב כהודעה על הפסקת השתתפות. אי הגעה לחוג לא מהווה ביטול הרשמה. אין אפשרות לבטל השתתפות בחוגים. 01/04/24 - מה 31/3/24 -משתתפ.ת רשאי.ת לפרוש מהחוג עד סוף חודש מרץ .במידה והפעילות תופסק ביוזמת המתנ"ס, המשתתפ.ת יחויב/תחויב בשכר לימוד עד מועד הפסקתה בלבד. 13 .ביטול המחאות/כרטיס אשראי ייעשה בעת הצורך ע"י המתנ"ס ולא ע"י המשתתף באופן עצמאי. 14 .במקרה של היעדרות לתקופה שמעל חודש ימים ומעלה עקב סיבה רפואית ניתן להגיש למשרדי המתנ"ס בקשה במייל בצירוף מסמכים רפואיים 15 )מרופא מומחה בלבד( ולהמתין לקבלת מענה מהמתנ"ס. תנאי הרשמה ותשלום: http :// www . matnas - shafir . org . il .ההרשמה תתקיים באתר המתנ"ס 16 .על כל נרשמ.ת למלא טופס הרשמה והצהרת בריאות. 17 .כל משתתפ.ת זכאי.ת לשיעור ניסיון אחד בלבד בכל החוגים, כנגד תשלום יחסי של מפגש אחד. 18 שיעור הניסיון מחייב בהרשמה אינטרנטית. הודעה על ביטול השתתפות בחוג מיד לאחר שיעור ניסיון אחד, תתקבל במייל המתנ"ס והמשתתפ.ת יחויב/תחויב בהתאם. השתתפות החל מהמפגש השני ואילך תחוייב בתשלום מלא.

.הנחות יינתנו למשפחות המוכרות במחלקה לשירותים חברתיים בלבד, בכפוף לשיקול דעת המחלקה. 19 .המעוניינים לשלם במזומן/צ'קים דחויים, מתבקשים להגיע בשעות קבלת קהל למזכירות המתנ"ס. 20 .בחוגים בהם נדרש ביגוד, התשלום יבוצע בנפרד. תשלומים נוספים מפורטים לכל חוג בחוברת חוגים. 21 .המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את ההשתתפות במידה ותשלומים לא יכובדו ויחייב בהתאם בעמלות. 22

.חוב שיצטבר עקב תקלת גביה בכרטיס האשראי, יגבה בחודש העוקב. )ניתן לפרוע את החוב במזומן במזכירות המתנ"ס(. 23 מפגשים לחוג של פעמיים בשבוע. 64 , מפגשים לחוג של פעם בשבוע 32 .מחירי החוגים מחושבים על בסיס של 24 .מחיר החוגים הינו שנתי. בחישוב מחיר החוג נלקחו בחשבון החגים והחופשות. 25 .מאמן/מדריך מתחייב למספר מפגשים בשנה עפ"י לוח השנה. 26

נהלי הרשמה מנוי סטודיו נשים בתנועה: .03/09/2023-31/08/2024 . המנוי הינו שנתי, יפעל בין התאריכים ₪ 180 .מחיר חודשי הינו 27 .בחישוב מחיר החוג נלקחו בחשבון החגים והחופשות עפ"י לוח החופשות המפורסם. 28 .היעדרות משיעור אינה מזכה בהחזר כספי. תינתן אפשרות להקפאה במקרה בריאותי בצירוף האישורים הרלוונטיים במייל למתנ"ס, בכפוף לאישור 29 במייל חוזר. .יתכנו שינויים במיקומי החוגים עקב אילוצים. הודעה על כך תימסר מראש למשתתפות. 30

o o

הרשמה ותשלום לחוגים תתאפשר רק לאחר קריאת נהלים אלו.

הרישום מהווה הסכמה לנהלים.

5

חוגי ספורט טאקוונדו אומנות לחימה וספורט אולימפי, המשלבת שימוש רב ברגליים ובידיים, לצורך הגנה עצמית מול מספר יריבים או בזירת קרב. האימון תורם להעלאת הביטחון העצמי, לשיפור הכושר הגופני והגמישות, עמידה במצבי לחץ והגנה עצמית. המדריך: דמיאן מינה - מאמן טאקוונדו ומדריך אומנויות לחימה מוסמך מטעם משרד החינוך והספורט, . WCMAU שנה בתחום. מאמן את נבחרת מועדון דרקון הזהב ומאמן בינלאומי מטעם ארגון 16 בעל ותק של https://did.li/MPprl

גילאים

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

סטודיו אומנויות לחימה מתנ"ס שפיר סטודיו אומנויות לחימה מתנ"ס שפיר

15:15-16:00

ש”ח 145

ד’-ו’

ג’

16:00-16:45

ש”ח 145

גן-ג’

ג’

מסלול תחרותי - השתתפות בתחרויות ומבחנים של עמותת דרקון הזהב והמכון הישראלי לטאקוונדו, , בהתאם לקבוצת הגיל. ₪ 80-150 ודמי השתתפות ₪ 150 בתוספת תשלום עבור הרשמה בית הספר לקארטה אומנות לחימה התורמת להתפתחות אורגנית ובריאה של הילד ומעניקה לו כלים מוטורים ומנטליים חיוניים. במסגרת החוג ירכשו הילדים ביטחון עצמי, הערכה עצמית, חיזוק מערכת שרירים ושלד, יציבה בריאה, שיפור קשב וריכוז,

משמעת עצמית וכבוד הדדי, כישוריים חברתיים וכלים להגנה עצמית. בניהול דוד איסקוב חבר נבחרת ישראל, זוכה תחרויות בארץ ובעולם

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

מדריך

שלוחה

גילאים

7-14 חלוקה לפי קבוצות גיל בהתאם לרישום

אולם ספורט זבדיאל

ד’ +’ א

דוד איסקוב

זבדיאל

16:00-16:45

ש”ח 220

אולם ספורט זבדיאל

זבדיאל

ד’ +’ א

דוד איסקוב

ש”ח 220

16:45-17:30

4-6

7-14 חלוקה לפי קבוצות גיל בהתאם לרישום

סטודיו מרכז למידה אב”ש

ד’ +’ א

אבן שון מיכאלי שמואל

ש”ח 220

16:30-17:15

סטודיו מרכז למידה אב”ש

אבן שמואל

4-6

ד’ +’ א

שון מיכאלי

ש”ח 220

17:15-18:00

6

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

קפוארה קפוארה היא אומנות לחימה אפרו-ברזילאית המשלבת ריקוד, לחימה, אקרובטיקה, מוסיקה ומשחק ויוצרת שיחה תנועתית. הילדים לומדים להתמודד עם קשיים, להציב מטרות, להיות חלק מקהילה שהיא משפחה ולהיחשף לערכים חינוכיים, בריאותיים וספורטיביים באמצעות הקפוארה. במהלך השנה יתקיימו אירועי שיא - סדנאות אורח עם מדריכים מהארץ ומחו"ל, טקס חגורות ועוד. חלק מהאירועים יהיו בתוספת תשלום ויתקיימו במשותף לכל הקבוצות. 01.09.23-31.07.24 החוג יתקיים בין התאריכים

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

מדריך

גילאים

טרום חובה

מתן קהתי

ב’

16:30-17:15

ש”ח 170

סטודיו מתנ"ס שפיר

גן חובה- א'

מתן קהתי

ה’

16:30-17:15

ש”ח 170

סטודיו מתנ"ס שפיר

ב’-ג’

מתן קהתי

ה’ +’ ב

17:15-18:00

ש”ח 220

סטודיו מתנ"ס שפיר

ד’-ו’

מתן קהתי

ה’ +’ ב

18:00-19:00

ש”ח 240

סטודיו מתנ"ס שפיר

ז’ ומעלה

מתן קהתי

ה’ +’ ב

19:00-20:30

ש”ח 265

סטודיו מתנ"ס שפיר

רכישת מדים מתבצעת דרך המדריך. ,₪ 120 : ' , כיתות ב'-ז ₪ 80 :' תשלום עבור טקס החגורות השנתי - קבוצות גנים וכיתה א .₪ 140 :( קבוצת הנוער )כיתות ז' ומעלה

אתלטיקה העשרה מוטורית לילדים במסגרתה ילמדו טכניקות ויתנסו בקפיצות, ריצות, זריקות, מעבר משוכות ומכשולים בהתאם ליכולתם ולגילם. הילדים ירכשו: שיפור רמת השליטה בגוף, חינוך לאורח חיים בריא וספורטיבי, גירוי וחיזוק הבסיס הפיזיולוגי ופיתוח דימוי עצמי חיובי. בהדרכת: חן רוטברט

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

ש”ח 150 מגרש אתלטיקה קריית הספורט אבן שמואל

14:30-15:15

ד’

א’-ב’

ש”ח 150 ש”ח 150 ש”ח 150 ש”ח 150 ש”ח 260 ש”ח 260

15:15-16:00 17:45-18:30 18:30-19:15 19:15-20:00 18:30-19:15 18:45-19:30 18:45-19:30 15:00-15:45

ד’ ד’ ד’ ד’ ג’

ד’-ו’ בנים ד’-ו’ בנות ז’-ט’ בנות ז’-ט בנים אתלטיקה משולב נינג'ה נבחרת

מגרש אתלטיקה קריית הספורט אבן שמואל

מגרש אתלטיקה קריית הספורט אבן שמואל

מגרש אתלטיקה קריית הספורט אבן שמואל

מגרש אתלטיקה קריית הספורט אבן שמואל

מגרש אתלטיקה קריית הספורט אבן שמואל

ד’ ד’ ו’

מגרש אתלטיקה קריית הספורט אבן שמואל

7

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חוג המשלב בין ספורט אתגרי וקואצ'ינג. פעילות מוטורית המשלבת מסלולי מכשולים מאתגרים לשיפור היכולות המוטוריות, חיזוק הביטחון העצמי, העלאת דימוי הגוף והקניית אורח חיים בריא בשילוב כלים למודעות עצמית ומיצוי הפוטנציאל. הפעילות מתבצעת בקבוצות קטנות. בהדרכת: חן רוטברט ספורט אתגרי - נינג’ות

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

סטודיו התעמלות אבן שמואל

ש”ח 170

15:15-16:00

ג’

בנים ה'-ו'

סטודיו התעמלות אבן שמואל

ש”ח 170

16:15-17:00

ג’

ג'-ד'

סטודיו התעמלות אבן שמואל

ש”ח 170

17:00-17:45

ג’

5-6.5

סטודיו התעמלות אבן שמואל

ש”ח 170

17:45-18:30

ג’

א'-ב'

סטודיו התעמלות אבן שמואל

ש”ח 170

18:30-19:15

ג’

בנות ה'-ו'

סטודיו התעמלות אבן שמואל

ש”ח 170

16:15-17:00

ד’

3.5-5

סטודיו התעמלות אבן שמואל

ש”ח 170

ד’

2.5-3.5

17:00-17:45

סטודיו מתנ"ס שפיר

ש”ח 170

14:45-15:30

א’

ג'-ד' בנות

סטודיו מתנ"ס שפיר

ש”ח 170

15:30-16:15

א’

ג'-ד' בנים

סטודיו מתנ"ס שפיר

ש”ח 170

16:30-17:15

א’

3.5-5

סטודיו מתנ"ס שפיר

ש”ח 170

17:15-18:00

א’

5-6.5

סטודיו מתנ"ס שפיר

ש”ח 170

18:00-18:45

א’

א'-ב'

87

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

התעמלות קרקע פעילות ספורטיבית המשלבת תרגילי קרקע, אקרובטיקה, כוח וגמישות עם אלמנטים של ריקוד ומחול, קואורדינציה ושיווי משקל, תוך הקפדה על מקצועיות והנאה.

מדריכה: מרינה אלפייב מנהלת בית ספר להתעמלות קרקע, מאמנת מקצועית בעלת ניסיון עשיר.

גילאים

מקום פעילות

מחיר

שעות

ימים

שלוחה

גן

מתנ"ס שפיר

ד’

16:15-17:00

ש”ח 145

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

א’-ב’

מתנ"ס שפיר

א’

14:45-15:30

ש”ח 195

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

א’-ב’

מתנ"ס שפיר

ד’

14:45-15:30

ש”ח 195

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

עתודה

מתנ"ס שפיר

א’

15:30-16:15

ש”ח 195

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

עתודה

מתנ"ס שפיר

ד’

15:30-16:15

ש”ח 195

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

נבחרת

מתנ"ס שפיר

א’

16:15-17:45

ש”ח 260

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

נבחרת

מתנ"ס שפיר

ד’

17:00-18:15

ש”ח 260

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

א’-ב’

אבן שמואל

ב’

15:45-16:45

ש”ח 195

אולם ספורט אבן שמואל

א’-ב’

אבן שמואל

ה’

15:45-16:45

ש”ח 195

אולם ספורט אבן שמואל

גן

אבן שמואל

ב’

16:45-17:30

ש”ח 145

אולם ספורט אבן שמואל

עתודה

אבן שמואל

ב’

14:45-15:45

ש”ח 195

אולם ספורט אבן שמואל

עתודה

אבן שמואל

ה’

14:45-15:45

ש”ח 195

אולם ספורט אבן שמואל

נבחרת

אבן שמואל

ב’

17:30-19:00

ש”ח 260

אולם ספורט אבן שמואל

נבחרת

אבן שמואל

ה’

16:45-18:15

ש”ח 260

אולם ספורט אבן שמואל

גן

זבדיאל

ג’

16:15-17:00

ש”ח 145

אולם ספורט זבדיאל

א’-ב’

זבדיאל

ג’

17:00-17:45

ש”ח 195

אולם ספורט זבדיאל

עתודה

זבדיאל

ג’

17:45-18:30

ש”ח 195

אולם ספורט זבדיאל

97

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

בית הספר לכדורסל בשיתוף מכבי ת"א קבוצות בית ספר לכדורסל וקבוצות ליגה השייכות למועדון אליצור שפיר. האימון מתמקד בהטמעת ערכים חינוכיים, חיזוק הביטחון העצמי ויכולות פיזיות ומנטליות. נלמד שליטה בכדור, סוגי קליעות ומסירות, פיתוח כושר גופני ועבודה בקבוצה. אימון מקצועי לקראת השתלבות בנבחרות הבוגרות. השתתפות בחוג מחייבת ברכישת תלבושת של מכבי ת"א – פרטים בהמשך. ילדים שרכשו שנה שעברה לא מחויבים ברכישה.

מדריך: נועם גולדהבר | שלוחת מתנ"ס שפיר

גילאים

שעות

ימים

מקום הפעילות

מחיר

אולם ספורט מתנ"ס שפיר

ש”ח 195

14:30-15:30

ג’ +’ א

א’-ב’

אולם ספורט מתנ"ס שפיר

ש”ח 195

15:30-16:30

ג’

ג’-ד’

מדריך: ברק אוסי | שלוחת אבן שמואל

גילאים

שעות

ימים

מקום הפעילות

מחיר

אולם ספורט אבן שמואל

ש”ח 195

15:00-16:00

ג’ +’ א

א’-ב’

אולם ספורט אבן שמואל

ש”ח 195

16:00-17:00

ג’ +’ א

ג’-ד’

אולם ספורט אבן שמואל

ש”ח 195

17:00-18:00

ג’ +’ א

ה’-ו’

אולם ספורט אבן שמואל

ש”ח 195

18:00-19:00

ג’ +’ א

ז’-ח’

מדריך: יעקב ניאזוב | שלוחת אלומה הירוקה גילאים ימים שעות

מקום הפעילות

מחיר

ש”ח 195 מגרש הכדורסל אלומה הירוקה

16:45-17:30

ד’ +’ ב

א’-ב’

ש”ח 195 מגרש הכדורסל אלומה הירוקה

17:30-18:30

ד’ +’ ב

ג’-ד’

ש”ח 195 מגרש הכדורסל אלומה הירוקה

18:30-19:30

ד’ +’ ב

ה’-ו’

בימים גשומים הפעילות תתקיים באולם הספורט בזבדיאל

107

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

11

כדורגל לימוד יסודות הכדורגל, קואורדינציה, הקניית ביטחון וערכים, תוך שימת דגש על הערך החברתי. במהלך השנה יתקיימו משחקים בין הקבוצות.

מיקום: שחב"ק רווחה | מאמן: כפיר יוסף | כדורגל רווחה גילאים ימים

שעות

מחיר

ש”ח 145

16:30-17:15

א’

גן

ש”ח 195

17:30-18:30

ג’ +’ א

א’-ג’

ש”ח 195

18:30-19:30

ג’ +’ א

ד’-ו’

מיקום: שחב"ק אחוזת אתרוג | מאמן: נועם גולדהבר | כדורגל מרכז שפירא גילאים ימים שעות

מחיר

ש”ח 145

16:00-17:00

ג’ +’ א

גן

ש”ח 195

17:00-18:00

ג’ +’ א

א’-ב’

ש”ח 195

15:00-16:00

ג’ +’ א

ג’-ד’

ש”ח 195

18:00-19:00

ג’ +’ א

ה’-ו’

מיקום: שחב"ק עין צורים | מאמן: רן אלוני | כדורגל עין צורים גילאים ימים

שעות

מחיר

ש”ח 195

17:00-18:00

ד’ +’ ב

א’-ב’

ש”ח 195

15:00-16:00

ד’ +’ ב

ג’-ד’

ש”ח 195

18:00-19:00

ד’ +’ ב

ה’-ו’

127

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

מיקום: קרית הספורט אבן שמואל | מאמן: עוז שטרית | כדורגל אבן שמואל גילאים ימים שעות

מחיר

ש”ח 195

16:00-17:00

ג’ +’ א

א’-ב’

ש”ח 195

17:00-18:00

ג’ +’ א

ג’-ד’

ש”ח 195

18:00-19:00

ג’ +’ א

ה’-ו’

מיקום: שחב"ק איתן | כדורגל איתן גילאים

שעות

ימים

מחיר

ש”ח 195

17:00-18:00

ג’ +’ א

א’-ג’

ש”ח 195

18:00-19:00

ג’ +’ א

ד’-ו’

137

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חדר כושר המסע שלך לחיים בריאים מתחיל בחדר הכושר של מרכז קהילתי שפיר! חדר הכושר נמצא באולם הספורט מול ביה"ס יסודי שפיר ש”ח 150 : עלות מבוגר ש”ח 130 :(13-18 עלות נוער )גילאי

נשים

גברים

יום א’

17:00-19:00

19:00-22:00

יום ב’

17:00-19:00

19:00-22:00

יום ג’

19:00-22:00

16:00-19:00

יום ד’

19:30-22:30

17:30-19:30

יום ה’

19:00-22:00

17:00-19:00

חוג גלישה לאמהות ובנות / אבות ובנים TURTLE SURFING בית ספר לגלישה מטרת החוג: הקניית חוסן נפשי ופיזי באמצעות גלישת גלים. לימוד טכניקת גלישה, התמצאות בים, שיפור כושר גופני, התמודדות עם אתגרים ופחדים בהצלחה.

גילאים

שעות

ימים

מקום הפעילות

מחיר

11:00-13:00 או 13:00-15:00 14:00-16:00

ו’ קיץ

ביה"ס לגלישה חוף דלילה אשקלון

ש”ח 340

ומעלה 7

ו’ חורף

הגעה עצמאית לחוף

147

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חוגי נשים סטודיו נשים בתנועה - אבן שמואל פילאטיס חיזוק שרירי הליבה והיציבה, הגדלת טווחי התנועה להרגשת גוף ארוך זקוף ובריא. https://did.li/MPprl

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

מדריכה

08:00-09:00

א’ ג’

עדנה עמוס

סטודיו מרכז למידה אבן שמואל

ש”ח 180 לשלושה אימונים בשבוע

08:00-09:00

ה’

אילנית משה

סטודיו מרכז למידה אבן שמואל

מחול מזרחי / ריקודי בטן ריקוד נשי, מעצים ושמח ביותר, בעל יתרונות בריאותיים מוכחים: חיזוק והגמשת מערכת השרירים, שיפור הקורדינציה, אימון הזיכרון. כולן יכולות, בכל גיל ומבנה גוף, אין צורך בניסיון קודם. שמחה גדולה לגוף ולנפש. מדריכה: שאנל דורית ארובס - מורה בינלאומית

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

20:15-21:15

ג’

ש”ח 145 סטודיו מרכז למידה אבן שמואל

פילאטיס קלאסי מדריכה: אורטל - מדריכת פילאטיס לגוף גמיש בריא ומאוזן

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

20:15-21:15

א’

ש”ח 145 סטודיו מרכז למידה אבן שמואל

ריקודי עם ריקודי עם לנשים, מתחילות ומתקדמות, ריקוד באווירה מהנה עם הרבה אנרגיות והעצמה נשית. מדריכה: נירה תנעמי

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

20:15-21:15

ב’

ש”ח 145 סטודיו מרכז למידה אבן שמואל

15

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

16

ספורט לותיקות התעמלות בונה עצם בהדרכת יפה לב-רן

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

11:15-12:15

ג’

ש”ח 80

מבנה ציבורי מרכז שפירא

הרשמה דרך מועדון ותיקים

17:00-18:00 ’ ב

מועדון ותיקים זרחיה

ביילה

מדריכה: רבקה אלקיים

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

20:15-21:15

נשים ונערות ד’

ש”ח 145

סטודיו אולם ספורט זבדיאל

זומבה לנערות מדריכה: טלי נעים

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

18:00-19:00

א’

ד’-ו’

ש”ח 145

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

19:00-20:00 ’ ז’ ומעלה א

ש”ח 145

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

בקצב הזומבה מדריכה: אנג’לה

מחיר

שעות

ימים

מקום הפעילות

20:15

א’

ש”ח 145

סטודיו מרכז למידה אבן שמואל

01.10 תחילת פעילות

17

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

עיצוב וחיטוב לנערות

תחילת פעילות אחרי סוכות מדריכה: יערה שליכטר-הופטמן

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

19:00-20:00

ד’

נערות

ש”ח 145

סטודיו מתנ"ס שפיר

כדורשת לנשים – מאמאנט שפיר אם את רוצה לקחת חלק במשחק קבוצתי המחזק מיומנויות חברתיות ואישיות, בקבוצה פעילה המפתחת כושר גופני, כוח ודימוי עצמי בחברה והנאה - מקומך איתנו! המטרה שלנו היא להקים קבוצות ביישובי מועצה אזורית שפיר וקיום משחקי ליגה בין היישובים והוספת חיבורים אזוריים בהנאה ותנועה. האימונים יתקיימו באולם הספורט בזבדיאל מדריכה מספר קבוצה ימים שעות מחיר

ש”ח 150 ש”ח 150 ש”ח 150 ש”ח 150

20:30-22:00 20:30-22:00 20:30-22:00 20:30-22:00

ג’ ד’ ב’ א’

- שפיר 1 - אלומה 2 - שפיר 3 - אבן שמואל 4

אלה עקיבא ג'ני פודגורני אלה עקיבא

כדורשת נערות

לאימונים בימי א', תעמוד הסעה מאורגנת לאולם הספורט בזבדיאל לרשות המשתתפות מיישובי המועצה הצפוניים - ללא תוספת תשלום! מאמנת גילאים ימים שעות

מקום הפעילות

מחיר

אולם ספורט זבדיאל אולם ספורט זבדיאל

ש”ח 145 ש”ח 145 ש”ח 145 ש”ח 145

18:00-19:00 19:00-20:00 18:00-19:00 19:00-20:00

ד’ ד’ א’ א’

אלה עקיבא אלה עקיבא אלה עקיבא אלה עקיבא

ד’-ו’ ילדות ז’-ט’ נערות ד'-ו' ילדות ז'-ט' נערות

אולם ספורט אבן שמואל אולם ספורט אבן שמואל

החוג עבור נערות מכל ישובי המועצה! | ! מספר המקומות מוגבל

18

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

אימוני כח לנשים + קבוצות ריצה רוצות להתחיל לרוץ אבל אף פעם לא ידעתן איך להתחיל? נפתחות קבוצות ריצה בדיוק בשבילכן! בקבוצה תלמדו טכניקות ריצה שונות ומגוונות. בואו לרוץ איתנו! מדריך/ה ימים שעות מחיר

מקום הפעילות

שחב"ק משואות

ש”ח 100 ש”ח 100 ש”ח 100 ש”ח 100

18:45-19:45 20:00-21:00 20:30-21:30 20:00-21:00

ד’ ד’ מוצ”ש א’

לי מזרחי לי מזרחי

נשים נשים נשים נשים

בכניסה למרכז כנסים מתנ"ס שפיר

חן רוטברט חן רוטברט

מגרש אתלטיקה אבן שמואל

ליד בית התרבות אלומה הירוקה

19

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חוגי גברים

https://did.li/MPprl

יוגה לגברים יוגה הינה שיטת תרגול בה מתמקדים במבנה הגיאומטרי ובמנח המדויק של הגוף בזמן

תרגול התנועות. מטרת התרגול היא לאחד בין הגוף, התודעה והנפש למען בריאות ושיפור איכות החיים. יוגה היא תרגיל דינאמי המבוסס על ביצוע זורם של סדרת תנועות משתנה. השיטה משלבת בין ישורת הגוף, ליבוי חום פנימי ודגש על נשימה החוברים יחד לחוויית יוגה מאוזנת ושלמה. +18 לגילאי | מדריך: גלעד שפר

מקום הפעילות

שעות

ימים

20:15-21:15

א’

מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

19:00-20:15 ’ ג

סטודיו מתנ"ס שפיר

ש"ח לחודש 160 : עלות להשתתפות פעם בשבוע ש"ח לחודש 200 : עלות להשתתפות פעמיים בשבוע

קבוצת ריצה אימוני כח לגברים +

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

מדריך/ה

ש”ח 100 מגרש אתלטיקה אבן שמואל

20:30-21:30

ג’

טל ביבי

גברים

20

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חוגי מחול בתנועה מתמדת "בתנועה מתמדת" הינו מרכז מקצועי למחול המטפח רקדנים להישגים וחשיפה לעולם המחול על שלל גווניו. ומציע מגוון סגנונות מחול מגילאי גן ועד בוגרות. 8- ביה"ס פועל במתנ"ס זו השנה ה ניהול מקצועי: עדי אזולאי, הדרכה: אושרית בורוכוב - רקדנית וכוריאגרפית בתחום ההיפ הופ והג'אז, בעלת תעודת הוראה שנים. 7 - , עובדת בתחום החינוך מזה כ UDT מטעם https://did.li/MPprl

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

סוג שיעור

גילאים

סטודיו מחול מתנ"ס שפיר סטודיו מחול מתנ"ס שפיר סטודיו מחול מתנ"ס שפיר סטודיו מחול מתנ"ס שפיר

ש”ח 155 ש”ח 155 ש”ח 155 ש”ח 155

17:00-17:45 16:00-17:00 17:45-18:45 18:45-19:45

ב’ ב’ ב’ ב’

הכנה למחול ג'אז/היפ הופ

חובה + טרום חובה א’-ב’

היפ הופ היפ הופ

ג’-ד’ ה’-ו’

, לפי השעות המפורטות. 04.09.23 שיעור ניסיון לרקדניות חדשות יתקיים ביום שני במהלך השנה תתקיים הופעה בתשלום נוסף במסגרת פסטיבל מחול ארצי לקבוצות הבוגרות בלבד. ההשתתפות מחייבת רכישת בגד גוף לכל הקבוצות וכן נעלי ספורט שחורות חלקות לרקדניות ההיפ הופ ונעלי בלט לקבוצת הטרום חובה-חובה )פרטים ישלחו בתחילת השנה(

מחול מודרני

גילאים סוג שיעור ומתקדמות. בכל שיעור, אנו עורכים תרגולים המשלבים תנועה חופשית, סטילים רחבים ותרגול קומפוזיציה. הבנות מתנסות בשלל רעיונות יצירתיים וחוקי תנועה, תוך כדי שיפור הגמישות והכוח הגופני שלהן. החוג מתאים לכל רמת ניסיון, החל מהמתחילות ועד לרמות המתקדמות. אנו שמים דגש רב על הפיתוח האישי של כל ילדה, ומעודדים את החשיבה היצירתית והביטוי האישי שלה בתוך התנועה. 01.09.23 תחילת פעילות מדריכה תמר איובי ימים שעות מחיר מקום הפעילות א’-ג’ מחול מודרני א’ 15:15-16:00 ש”ח 155 סטודיו מחול מתנ"ס שפיר ניהול מקצועי: סיון שטרית הצטרפו למסע מופלא של תנועה ויצירתיות! בקבוצות קטנות ואווירה חמה, הילדות לומדות טכניקות מחול מודרני מגוונות

סטודיו מחול מתנ"ס שפיר

ש”ח 155

16:00-17:00

תמר איובי

מחול מודרני א’

ד’-ו’

סטודיו מחול מתנ"ס שפיר

ש”ח 155

17:00-18:00

תמר איובי

מחול מודרני א’

ז’-ט’

21

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

מחול אבן שמואל מחול-ג'אז מודרני מדריכה: דנה חסנו גילאים ימים

שעות

מחיר ש”ח 145 ש”ח 145 ש”ח 145

מקום הפעילות סטודיו מרכז למידה אבן שמואל סטודיו מרכז למידה אבן שמואל סטודיו מרכז למידה אבן שמואל

16:30-17:15 17:15-18:15 18:15-19:15

א’

הכנה למחול

א’-ב’ ג’ ומעלה

א’ א’

22

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חוגי תיאטרון קהילתי מתנ"ס שפיר מדריכה גילאים

https://did.li/MPprl

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

נעמה עובדיה תמר ויטנברג )וייס(

א’-ב’ ג’-ד’ ה’-ו’ ז’ ומעלה

ש”ח 170 ש”ח 170 ש”ח 170 ש”ח 170

14:45-15:45 16:15-17:15 17:15-18:15 18:15-19:15

ה’ ה’ ה’ ה’

סטודיו מתנ"ס שפיר סטודיו מתנ"ס שפיר סטודיו מתנ"ס שפיר סטודיו מתנ"ס שפיר

תמר ויטנברג )וייס(

תמר ויטנברג )וייס(

אבן שמואל

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

מדריכה

גילאים

רוני נגר תמר ויטנברג )וייס( תמר ויטנברג )וייס( רוני נגר

א’-ב’ ג’-ד’ ה’-ו’ ז’-ח’

מרכז למידה אבן שמואל מרכז למידה אבן שמואל מרכז למידה אבן שמואל מרכז למידה אבן שמואל

ש”ח 170 ש”ח 170 ש”ח 170 ש”ח 170

16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00

ד’ ד’ ד’ ד’

אלומה הירוקה מדריכה גילאים

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

ביה"ס תתמ"ד אלומה הירוקה ביה"ס תתמ"ד אלומה הירוקה ביה"ס תתמ"ד אלומה הירוקה

ש”ח 170 ש”ח 170 ש”ח 170

16:15-17:15 17:15-18:15 18:15-19:15

ב’ ב’ ב’

רוני נגר רוני נגר רוני נגר

א’-ב’ ג’-ד’ ה’-ו’

23

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חוגי העשרה מבוכים ודרקונים

s://did.li/MPprl https://did.li/MPprl

מדריך: ערן רז

ימים ב’ ד’

שעות 14:30-15:45 14:40-15:55 15:30-16:45 16:45-18:00

מחיר 180 180 180 180

מקום הפעילות ביה"ס יסודי שפיר ביה"ס יסודי שפיר

גילאים ב’-ג’ ד’-ו’ ב’-ג’ ד’-ו’

ה’ ה’

מרכז למידה אבן שמואל מרכז למידה אבן שמואל

מועדון רכיבה - חוג סיור אופני הרים

הרבה מעבר לרכיבה על אופניים! טכניקות רכיבה, שיפור כושר גופני, התמודדות עם אתגרים, אהבת הארץ, כיף וחוויות. מדריך: אביחי עזרן

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

שלוחה

גילאים

נקודת מפגש ביישוב נקודת מפגש ביישוב נקודת מפגש ביישוב

220 220 220

16:15-17:45 16:15-17:45 16:15-17:45

ב’ ב’ ב’

משואות יצחק אלומה הירוקה אבן שמואל

6-16 6-16 6-16

חוג ציור

חוג ציור חוויתי תוך שימת דגש על השפה הציורית כגון אור וצל, מדידת פרספקטיבה ואנטומיה. הלימוד יעשה בשיטת הציור הישיר ע"י סצנות מבוימות תוך התייחסות לשפת הציור. מדריך: רונן ברקוביץ

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

סטודיו מתנ"ס שפיר ובמרחב החיצוני סטודיו מתנ"ס שפיר ובמרחב החיצוני

ש”ח 220 ש”ח 220

16:30-18:00 18:30-20:00

ה’ ה’

כיתה ד’ ומעלה מבוגרים

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

24

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חוג השף הצעיר הצטרפו לעולם של טעמים וניחוחות נפלאים, הכרות עם כלי המטבח השונים למידה על אבות המזון, הויטמינים והמינרלים השונים וכיצד הם משפיעים על גופנו. נבשל, נטגן, נקפיץ ונלמד להכין מגוון תבשילים וקינוחים בשלל צבעים וטעמים. מדריך: אשר אטיאס גילאים א’-ב’ ג’-ד’ ימים ב’ ב’ שעות 14:50-15:50 16:00-17:00 מחיר ש”ח כולל חומרים 190 ש”ח כולל חומרים 190 חוג טיסנאות שילוב חוויתי של מדע, תעופה וטכנולוגיה. בחוג יחשפו המשתתפים לידע מרתק בתחום עקרונות הפיסיקה, האווירונאוטיקה והתעופה. לימוד חוויתי, יחד עם יצירה ומשחק. מה נבנה במהלך השנה? טיסני מקלע, מסוק מרחף, מטוס קרב, רחפן ממנוע בשלט רחוק ועוד… מקום פעילות 2 אולם ספורט מתנ"ס שפיר קומה 2 אולם ספורט מתנ"ס שפיר קומה

מקום פעילות מרכז כנסים מתנ"ס שפיר מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

מחיר ש”ח כולל חומרים 160 ש”ח כולל חומרים 160

שעות 15:00-16:00 16:00-17:00

ימים א’ א’

גילאים א’-ב’ ג’-ד’

לוגי טכנולוגי חוג לגו ורובוטיקה. נלמד פיזיקה, מכניקה ורובוטיקה דרך שימוש בלגו. בחוג נשתמש באמצעי עזר, ניסויים מדעיים ובניית מודלים. נלמד על חוקים ועל מדענים וממציאים שונים ברחבי העולם. נלמד את שפת הלגו, כיצד לקרוא תרשימים וסקיצות ו"על הדרך" גם חשבון וגיאומטריה. גילאים א’-ג’ שלוחה מתנ"ס שפיר שעות 14:40-15:40 מחיר ש”ח 160 ימים ד’ מקום פעילות בית ספר יסודי שפיר

אבן שמואל

א’-ג’

ש”ח 160

ד’

מרכז למידה אבן שמואל

17:30-18:30

תתמ"ד אלומה הירוקה

ש”ח 160

ד’

א’-ג’

אלומה הירוקה

16:00-17:00

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

25

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חוג פיזיטק הדרך המהנה ללימודי פיזיקה, מדע ומכניקה!

בחוג שלנו אנו נלמד את עקרונות הפיזיקה והמכניקה באמצעות בנייה של דגמים מכניים וממונעים הממחישים כיצד העולם פועל. ובין היתר גם את הנושאים הבאים: עקרונות הפיזיקה, רובוטיקה, הנדסה, מכניקה. איך זה עובד? חניכים, אשר מקנה יחס אישי ופרטני. 13- ל 10 החוגים שלנו בנויים מקבוצות קטנות של בין דגמים שונים ומגניבים, כאשר כל דגם מלמד עיקרון פיזיקלי אחר. 10- במהלך החוג הילדים יבנו כ המפגשים מועברים ע"י מדריך מוסמך בשילוב מצגת הדרכה וסרטונים וירטואליים המסבירים ומדגמים את החומר התיאורטי בצורה מוחשית וחוויתית. בסיום כל בניית דגם תקבלו הודעה על סיום בניית הדגם של ילדכם ולינק לאזור הורים וילדים באתר שלנו בו תוכלו להמשיך לחוות וללמוד עוד יחד עם ילדכם. מדריך: אביעד עורקבי

מקום פעילות מרכז כנסים מתנ"ס שפיר מרכז כנסים מתנ"ס שפיר

מחיר ש”ח כולל חומרים 160 ש”ח כולל חומרים 160

שעות 15:00-16:00 16:00-17:00

ימים ד’ ד’

גילאים א’-ב’ ג’-ד’

מרכז למידה אבן שמואל הורים יקרים, חוזרים לשגרת לימודים רצופה ומשמעותית! מוזמנים להצטרף למרכז למידה ללימודי מתמטיקה ואנגלית עם מיטב המורים המקצועיים אשר ילוו את ילדכם בדרך להצלחה. במרכז יוכלו התלמידים לקבל סיוע החל משלב ההקניה ותרגול החומר הנלמד וכלה בצמצום פערים לימודיים ובהכנה למבחנים.

לאחר הרישום ניצור קשר טלפוני לתיאום היום והשעה מספר המקומות מוגבל! 054-3172112 - לפרטים נוספים: מיטל כהן

מקום הפעילות

מחיר

שעות לאחר הרישום: ליצור קשר טלפוני לתיאום היום והשעה לאחר הרישום: ליצור קשר טלפוני לתיאום היום והשעה

סוג שיעור

גילאים

מרכז למידה אבן שמואל

ש”ח 170

אנגלית

ה’-י”ב

מרכז למידה אבן שמואל

ש”ח 170

מתמטיקה

ה’-י”ב

26

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חוגי מוזיקה https://did.li/MPprl p d.li/MPprl

מרכז מוזיקה מתנ"ס שפיר לילדים מכיתה א' ומעלה, נוער ומבוגרים. היכנסו איתנו לתוך עולם קסום של צלילים וחוויה מוסיקלית.

המרכז הקהילתי שם לעצמו למטרה לאפשר לתלמידים להנות מתהליך לימוד נגינה באופן המקצועי ביותר תוך מתן ביטוי לכישרון האישי, העשרת הנפש, החשיבה היוצרת ופיתוח החשיבה המוסיקלית. לאיזון רגשי וקוגניטיבי, פיתוח יכולות מוזיקליות, תורם לשיפור זכרון ויכולת קשב וריכוז. אורגנית/ פסנתר/ פיתוח קול מדריכה: ילנה דובניקוב - מורה מקצועית ומנוסה. ה באופן המקצועי ביותר תוך סיקלית. לאיזון רגשי וקוגניטיבי,

מקום הפעילות

מחיר

סוג השיעור

ימים

שלוחה

ש”ח 85 ש”ח 110 ש”ח 80 ש”ח 85 ש”ח 110 ש”ח 80

ד' 30 פרטי יחידני ד' 45 פרטי יחידני ד' 45 זוגי ד' 30 פרטי יחידני ד' 45 פרטי יחידני ד' 45 זוגי

חדר מוזיקה מתנ”ס שפיר

ב’, ה’

מתנ"ס שפיר

חדר מוזיקה אבן שמואל

א’, ד’

אבן שמואל

, לאחר מכן ניתן להשלים את ההרשמה באתר המתנ"ס. 052-5718122 : ימים ושעות בתאום עם ילנה בטלפון שעות לפני מועד השיעור. 24 ביטול שיעור מצד התלמידים יתקבל רק עם הודעה עד שיעורי השלמה על שיעורים שבוטלו בהודעה מראש. 3 ינתנו עד מעבר לכך, על כל ביטול יגבה תשלום מלא ללא השלמה. עבור שיעורים שבוטלו מצד המורה, יינתן שיעור השלמה במועד שיתואם ויוסכם בין המורה לתלמיד.ה. היעדרות ללא הודעה משיעור אינה מזכה בהחזר כספי/שיעור השלמה.

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

27

08-8612777 : לפרטים נוספים |

מחלקת נוער נוער שפיר - אנחנו כאן בשבילכם!

דברו איתנו:

עינב קרון מנהלת: 050-9321456 פלאפון:

krone.einav@gmail.com מייל: – רכזת שיקום שכונות ולהב"ה נועה זמיר 050-4370434 פלאפון: מה אנחנו עושים? רכזי הנוער אמונים על פעילות הנוער ביישובים השונים. פעילות יישובית:

מטרת מחלקת הנוער היא פיתוח מיומנויות חברתיות, חיזוק החינוך לערכים, פעילות אזורית: טיפוח החשיבה וההתנהגות המוסרית, חינוך למעורבות, סולידריות ולאחריות חברתית. במועצה קיימות מספר קבוצות מנהיגות: תכנית להב"ה פועלת למניעת התנהגויות חריגות תכנית להב"ה -למען הנוער במרחב הכפרי: בקרב בני הנוער. התוכניות כוללות מפגשים, סדנאות ותוכניות להורים, בני נוער, צוותי חינוך, בתי הספר ועוד. תוכנית העבודה השנתית נבנית לאחר ביצוע מיפוי וסקר. פרוייקט מרכזי הנוער של שיקום שכונות, במסגרת הפרוייקט משתתפים שיקום שכונות: בני הנוער בתוכניות ערכיות ומגוונות המרחיבות אופקים ותחומי עניין. 200- כ במסגרת שותפות ביחד של הסוכנות היהודית - שותפות קריית גת, שפיר, לכיש שיקגו - לוקחת חלק בשתי תכניות: הכנה לשירות משמעותי קייטנת אוגוסט: בשבועיים הראשונים של חודש אוגוסט מחלקת הנוער מקיימת ילדים( 120) ' קייטנות יישוביות בכדי לתת מענה לילדי כיתות א'-ה בני נוער במסגרות העסקה שונות. 60 , וכן

תרצו לשמוע עוד? אנחנו כאן בקרוב! סיור סליחות לנוער ז'-י"ב 21/09 פתיחת פעילי נוער!

28

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

מחלקת תרבות תרבות בשפיר – אנחנו כאן בשבילכם!

דברו איתנו:

עקיבא גואטה מנהל: 050-8854118 פלאפון: akiva320@walla.com מייל: בעלי תפקידים במחלקה: עדי קוט רכזת תרבות: רכזי קהילה ותרבות בכל יישובי המועצה מה אנחנו עושים? אירועים, פסטיבלים, סדנאות וטיולים בשיתוף מחלקות המתנ"ס, מועצה, תרבות כללית: נציגי ועדים וועדות תרבות בישובים. פעילויות, הרצאות, שיעורי תורה, מופעי מוזיקה תורניים, קייטנות תורניות תרבות יהודית: וחידון תנ"ך אזורי. חינוך פורמאלי - טיפוח קהל הילדים בבתי ספר היסודיים והגנים לצריכת תרבות סל תרבות: ייחודית ומגוונת בתחומים ספרות, תיאטרון, קולנוע, מוזיקה ומחול בשיתוף מחלקת חינוך במועצה. הפעלות, נופשים, הרצאות, טיולים וסדנאות לגיל השלישי מועדוני ותיקים: בשיתוף מחלקת רווחה במועצה.

בקרוב!

כנס נשים מאירות 30.8 פסטיבל ומופע של בניה ברבי 5.9

סיור סליחות לנוער בשת"פ מח' נוער 21.9 פסטיבל שבוע ירוק - פעילות מיוחדת 8-16.10 הכוללת סדנאות יצירה והצגה לילדים והורים, מופע של גלי עטרי

תרצו לשמוע עוד? אנחנו כאן

29

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

30

מרכז צעירים שפיר צעירי שפיר – אנחנו כאן בשבילכם!

דברו איתנו:

רות יהל עזריאל מנהלת: 054-2337680 פלאפון: merkaz@shafir.matnasim.co.il מייל: תאיר אריה רכזת חיילים משוחררים: 08-6115203 מספר פלאפון לשליחת וואטסאפ: הצטרפו לקבוצת וואטסאפ הצעירים שלנו: מה אנחנו עושים? ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים מלגות לסטודנטים

18-40 אירועי פנאי ותרבות לצעירים פעילויות במסגרת "הורות צעירה" קורסים והכשרות מקצועיות סדנאות והרצאות במגוון תחומים עסקים מקומיים ויזמות צעירה

בקרוב! פתיחת מבנה מרכז צעירים סדנת בייבי ספא סדנת חריטה בעץ סיור סליחות לצעירים נופש זוגות צעירים טיול רייזרים בנופי המועצה חוברת מלגות תשפ"ד כנס מלגות כנס משתחררים

תרצו לשמוע עוד? אנחנו כאן

31

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

מחלקת גיל רך ומשפחה משפחות בשפיר - אנחנו כאן בשבילכם!

דברו איתנו:

ניצנית פרנסיס מנהלת: 050-5797675 פלאפון: gilrach.shafir@gmail.com מייל:

מעונות היום: – פרח ביטון ורכזת מעונות המתנ"ס 3 מנהלת גיל לידה עד 054-4626148 פלאפון: meonot@shafir.matnasim.co.il מייל:

בעלות תפקידים במחלקה: מרפאות בעיסוק קלינאיות תקשורת עובדות סוציאליות - מדריכות הורים מוסמכות מה אנחנו עושים? במועצה 3 מיפוי, תכלול ומעקב של כלל הצרכים לפעוטות בגילי לידה עד ויצירת שותפות עם כלל הגורמים הרלוונטים מענים טיפוליים לגיל הרך - קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, טיפולים רגשיים ועוד הדרכת הורים למשפחות פעילויות ואירועי שיא לגיל הרך ולמשפחותיהם הכשרות והשתלמויות מקצועיות לצוותי החינוך במעונות אירועי גיבוש לצוותי המעונות במהלך השנה פיקוח מקצועי על כלל מעונות המועצה הפעלת ארבעת מעונות המתנ"ס גיוס ושימור כח אדם

תרצו לשמוע עוד? אנחנו כאן

32

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

חברותא קבוצה לפיתוח מיומנויות חברתיות 5-6 : לגילאי הילד מתלונן שאין לו חברים? קשה לו להפסיד במשחק? מתקשה להסתדר בחברת בני גילו? בקבוצה שלנו, במרחב בטוח, נלמד את ילדכם לרכוש ולפתח מיומנויות חברתיות באמצעות משחק וכיף, בקבוצה קטנה בהנחייתן של נשות מקצוע מומחיות. נלמד כיצד להתמודד עם סיטואציות חברתיות, איך לפתור קונפליקטים, לרכוש ולשמר חברים ועוד. מפגשים קבוצתיים( 8+ מפגשי הדרכת הורים 2) מפגשים 10 סדנא בת : קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק. מנחות 2 ש''ח. 500 (/ תשלום חד פעמי על סך 17 ההשתתפות בקבוצה במימון קופת חולים כללית בגין התחייבות )טופס לפרטים נוספים: מרכז גיל רך ומשפחה: 08-6887949

33

www.matnas-shafir.org.il הרשמה באתר המתנ"ס:

08-8612777 : לפרטים נוספים |

Made with FlippingBook - Online magazine maker