יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות ספורט

ספורט הספורט כדרך חיים כחלק משמירה על אורח חיים בריא, מומלץ לשלב חוגי ספורט וכושר כחלק מהשיגרה. עבור הילדים אנו מציעים שלל חוגים לפיתוח הכושר הגופני, הקואורדינציה והמשמעת העצמית אך יותר מכל - דרך חיים. טניס ענף הטניס תורם לפיתוח הקואורדינציה, שיפור הביטחון העצמי וכושר סיבולת. קבוצות למתחילים, מתקדמים, תחרותיים וקבוצות ליגה. מרכז הטניס והחינוך בישראל הדרכה: פארק הספורט מקום הפעילות: ימים ב'-ה׳. ימי פעילות: . 15:00-21:00 שעות הפעילות: ש"ח פעם בשבוע 190 עלות הפעילות: ש"ח 350 ש"ח פעמים בשבוע / 280 שלוש פעמים בשבוע * השיבוץ לקבוצות יעשה ע"י המדריך.

בשיתוף משרד התרבות והספורט והתוכנית הלאומית ״אפשריבריא״ של משרד הבריאות

קרב מגן ישראלי שיטה להגנה עצמית תוצרת "כחול-לבן" המתאימה לכל גיל ומין ומתאפיינת בפשטותה ויעילותה. השיטה כוללת התקפות, הגנות, משמעת, שליטה ובטחון עצמי וכושר גופני. מדריך מוסמך מ"וינגייט" המאמן: ניר לבשטיין , 3 לאומנויות הלחימה בעל חגורה שחורה דאן שנה. 21 אולם הספורט אלונים. מקום הפעילות: שני ורביעי ימי הפעילות: , 16:00–16:45 גן חובה-ב': שעות הפעילות: . 16:45-17:30 :' כיתות ג'-ו אולם הספורט יבנה. מקום הפעילות: שני ורביעי ימי הפעילות: , 18:15–19:00 גן חובה-ב': שעות הפעילות: . 19:45-19:00 :' כיתות ג'-ו 19:45-20:45 : נוער ש"ח 170 ש״ש - 1 עלות הפעילות: ש״ח 200- ש״ש 2 . 20:45-21:45 : ימי הפעילות שני ורביעי בוגרים: ש"ח ביטוח 100 + ש"ח 220 עלות הפעילות: צד ג'

אומנות לחימה יפנית המשלבת תנועות בעלות השפעה מיוחדת על הגוף, תוך ניצול כוחו של היריב. ימים ב‘, ה‘. ימי פעילות: . 18:00-20:00 שעות הפעילות: אולם הספורט גבעת רם, מקום הפעילות: 18:00 : 20:00 ש''ח 170 פעם בשבוע עלות הפעילות: ש״ח 230 פעמיים בשבוע השיבוץ לקבוצות יעשה ע"י המדריך. ג‘ודו

קראטה

אומנות לחימה עתיקה המפתחת שליטה עצמית, כבוד, דיוק, עוצמה ועוד. יום, ג‘, במתנ״ס גבעת רם. ימי פעילות: יום ג׳ באלונים, יום ה׳ חטיבה א׳, יום ב׳ ק. בנימין

. 16:00-20:00 שעות הפעילות: שלוחת אלונים. מקום הפעילות:

6 , חגורה שחורה דאן המדריך: הורן פרי ש''ח 170 פעם בשבוע עלות הפעילות: 050-5402092 * השיבוץ יעשה ע״י המדריך

10

Made with FlippingBook Online newsletter creator