יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות תיאטרון ילדים

. באום פרנק הסופר של המופלא ההרפתקאות לסיפור עיבוד שחסר מה את וישלים משאלותיהם את שימלא מנת על הגדול הקוסם אל וחבריה דורותי של המופלא מסעם . ומקורי חדשני בעיבוד ומרגשת קסומה הצגה . והמשפחה הבית ואהבת לב טוב , אומץ , חברות על סיפור . בהם קפטן משה : בימוי , עקיבא גיא , אדם בן / סבג דניאל , משיח אור , מרחבי , ירדן , מנסטר עודד , כהן - יעקב רווית : שחקנים שביט מתן 17:30 23.10.2023 עוץ מארץ הקוסם

ונוער לילדים הישראלי השעה תיאטרון

17:30 11.12.2023

סינדרלה

, לב טוב , נאמנות על המפורסם הקלאסי בסיפור , בעולם ביותר והאהובה היפהפייה הגיבורה , סינדרלה . לב טוב בנסיך פגשה כאשר השתנו שחייה הטובה הנערה של הקסום סיפורה . ואהבה חברות בנימיני מאיר : בימוי שיף חן , לוי שוקי , רומנו אונית , בנימיני מאיר , שבת שני : שחקנים

פלאים תיאטרון - ישראל - סטורי שואו

17:30 15.01.2024 שבאמצע מה

אבל , ללמוד בלי סינית לדעת רוצה שהוא מילא . דרך קיצורי שמחפש עצלן מלך הוא הראשון גריפא המלך שליצן מזל . להתעייף בלי אותו שירדים למי , קלמנטינה הנסיכה , הפמיניסטית בתו את להשיא רוצה גם הוא . תהליך בלי דבר להשיג אפשר - שאי המלך את ללמד כדי בסביבה נמצא החצר לוי עמית : וכוריאוגרפיה בימוי עודאי וסהר פרלמן אורי , קנדל כרמל , עטיה אורי , פריינטא אסף : שחקנים

אלון ג׳ראר : צילום

״גושן״ תיאטרון

www.hugim.org.il או באתר: 073-3236831 לרכישת מנוי: 11 אודיטוריום עירוני הפלמ״ח 17:30 ימי שני שעה

18

Made with FlippingBook Online newsletter creator