יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות תיאטרון קרית אתא

תיאטרון קרית אתא 30 עמ‘ אגף התרבות 32 תיאטרון מבוגרים עמ‘ 35 עמ‘ מועדון זמר 37 עמ‘ תיאטרון קהילתי

27

Made with FlippingBook Online newsletter creator