יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות תיאטרון קרית אתא

תנאים כללים:

כרטיס המנוי: , קרית אתא 11 הכרטיס הוא כרטיס שנתי, ויש להגיע איתו לכל המופעים אשר יתקיימו באודיטוריום העירוני, רח' הפלמ"ח > לאותו מקום הישיבה למשך כל העונה. 2023/24 כרטיס המנוי יהיה תקף לעונה > בכל מופע יש להציג את כרטיס המנוי בכניסה לאולם. > אנו מבקשים להגיע בזמן. המאחרים יופנו לשורות האחרונות. >

מדיניות ביטול מופע: שעות מראש על אי-הגעה לאירוע/מופע. הזכות להחלפה או פיצוי תאושר אך ורק אם נתקבלה הודעה כאמור. ניתן 48 יש להודיע >

.052-2346593 ,073-3236837/41 להודיע על אי הגעה בטלפונים , לפרטים והרשמה: המימוש הוא רק לעונה הנוכחית, לא ניתן לממש יתרות עבור העונה הבאה. > ייתכנו שינויים שאינם תלויים בנו. > ניתן לקבל אוזניות שמע בהשאלה לכל מופע. >

האולם: אין להיכנס לאולם עם אוכל ושתייה. אנו מקפידים על שמירה על הסדר והנקיון למענכם, אנא עזרו לנו לשמור על האולם הן > למענכם והן למען חבריכם המנויים. הכניסה לאולם מתאפשרת כרבע שעה לפני תחילת המופע ובהתאם לאישורם של האמנים. >

מחיר מנוי:

ש"ח 680 ש"ח / מנוי זוגי 390 - מנוי יחיד תיאטרון ש"ח 560 ש"ח / מנוי זוגי 330 - מנוי יחיד מועדון זמר * מחירים מיוחדים לוועדים, לאזרחים ותיקים, לסטודנטים ולחיילים. חפשו אותנו גם בפייסבוק ״תיאטרון קרית אתא״ www.matnasata.org.il רישום מקוון: 052-2346593 לפרטים והרשמה:

Hagits@begincenter.org.il ,052-2346593 רכזת תרבות , - סייג חגית

28

Made with FlippingBook Online newsletter creator