יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מרכז המוסיקה

מרכז המוסיקה 37 עמ‘ תוכנית הלימודים 38 שיעורי נגינה פרטניים עמ‘ 40 עמ‘ הרכבים 41 להקות הזמר הייצוגיות עמ‘ 41 עמ‘ להיטים מוסיקליים

35

Made with FlippingBook Online newsletter creator