יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מרכז המוסיקה

תופים, קסילופון וכלי הקשה

שיעורים פרטניים לאחרי מבחני התאמה, או בי“ס מנגן“ כאשר לאחר לימודים בפרוייקט ההתקדמות הינה אינדיבידואלית, בהתאם ליכולתו של כל ילד וילד. הקניית מיומנויות נגינה על כלי נשיפה, שיפור המוטוריקה העדינה, קואורדינציה, שליטה על הנשימה, מוטיבציה, משמעת והתמדה. שם המורה: מיכאל טיפליצקי, יוסף בריינין, תומר מנחמי, מיכאל וול )לימודים והכנה לבגרות( מרכז המוסיקה העירוני. מקום הפעילות: חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה, קרן יער

קלרינט, סקסופון, חליל צד

שיעורים פרטניים לאחרי מבחני התאמה, בי“ס מנגן“, או אחרי לימודים בפרוייקט כאשר ההתקדמות הינה אינדיבידואלית לפי יכולתו של כל ילד. הקניית מיומניות בנגינה על כלי נשיפה, שיפור המוטוריקה העדינה, קואורדינציה, שליטה על הנשימה, מוטיבציה, משמעת התמדה. שם המורה: מיכאל קוליקוב.גולדריגה סלבה, שפירא טניה.טרקוב ולדה מרכז המוסיקה העירוני. מקום הפעילות: יום א‘ ו-ב‘. ימי הפעילות: . 14:30-20:00 שעות הפעילות: דקות. 45 משך השעור: ש"ח לחודש. 375 עלות הפעילות:

שיעור פרטני לאחר מבחני התאמה. עבור כל תלמיד מורכבת תוכנית לימוד המבוססת על תכנים מובנים המותאמים אישית לאופיו וכישוריו של כל תלמיד. התמקדות במקצבים של הסגנונות המוסיקליים השונים, רכישת טכניקות ידיים, קואורדינציה, לימוד תווים. אלכס יעקובנקו. שם המורה: מרכז המוסיקה העירוני. מקום הפעילות: יום ב‘, ה‘. ימי הפעילות: 14:30-20:00 שעות הפעילות: דקות. 45 משך השעור: ש"ח לחודש 375 עלות הפעילות:

ימים א‘, ב‘, ה׳. ימי הפעילות: . 14:30-20:00 שעות הפעילות: דקות. 45 משך השעור: ש"ח לחודש 375 עלות הפעילות:

39

Made with FlippingBook Online newsletter creator