יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות הגיל הרך

צהרונים

פרוייקט הצהרונים של רשת המתנ"סים העירונית מאפשר לילדי העיר לשהות במסגרת חינוכית ואיכותית , בפיקוח משרד החינוך בגני הילדים ברחבי העיר. 17:00 והחברה למתנ"סים. הצהרונים פועלים מראשית שנת הלימודים ועד השעה אנו רואים חשיבות מכרעת בטיפוח הגיל הרך ובהעשרתו ולשם כך נבחר בקפידה צוות הוראה מיומן ומקצועי ופותחו מסלולי העשרה ייחודיים ומאתגרים על מנת להעניק לכל ילד וילדה יחס אישי וחם.

שירן יהודה מנהלת אגף גיל רך וצהרונים: פולינה בוגייב רכזת גני ילדים: שרח ביבאס דיאטנית: גני ילדים ובתי הספר מקום הפעילות: א‘-ה‘ ימי הפעילות: 17:00 ובכיתות א‘-ב‘ מסיום הלימודים ועד השעה 14:00-17:00 בגנ״י שעות הפעילות: ש“ח לחודש. 935 עלות הפעילות:

* בגני הילדים קיימת אפשרות לסבסוד עלות צהרוני הגנים ע"י משרד התמ"ת ע"פ קרטריונים שלהם. * כיתות א'-ב' העלות תעודכן בהתאם למתווה משרד החינוך. . )פתיחת מסגרת תלויה במספר הנרשמים. במידה והקבוצה לא תגיע ₪ 985 * צהרוני כיתות ג' במחיר למינימום הנדרש, ישולבו תלמידי כיתות ג׳ במסגרת עם כיתות ב(.

הערות: )או כפי שיקבע מעת לעת(. 7:30-17:00 : שבועות, בין השעות 4 בחודש יולי יופעלו צהרוני הגנים במתכונת קייטנה כ בימי חופשות הצהרונים יפעלו עפ"י לוח חופשות שיפורסם בהמשך.

הצהרון כולל ארוחת צהריים חמה ופת מנחה. משתתפים. 20 פתיחת צהרון כרוכה במינימום * יתכנו שינויים בשעות הפעילות * פעילות הצהרונים כפופה ללוח החופשות של החברה למתנ"סים.

ט.ל.ח

4

Made with FlippingBook Online newsletter creator