יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות ״אפשריבריא״

אורח חיים בריא בצהרונים השתלמויות:

במהלך השנה צוותי הצהרונים משתתפים בהשתלמויות בנושא קידום אורח חיים בריא ביניהם התאמת סביבה בטוחה לילדים אלרגיים וצליאקים בעת ארוחה, המשך התאמת התזונה בצהרונים להנחיות משרד הבריאות תוך חשיפת הילדים לתזונה מגוונת, הדרכות בנושא ארוחה כהזדמנות חינוכית סביבת ארוחה מיטבית ומותאמת לגיל ועוד. בנוסף הצוותים השתתפו בהשתלמות בנושא "פעילות תנועה יומית" כחלק מסדר היום בצהרון ובנוסף לחוג השבועי. מערך ההזנה בצהרונים: במסגרת פעילות הצהרונים והקייטנות בהם מוגשת ארוחת צהריים, אנו מגישים מזון מגוון ומשתנה בכל שבוע, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל וחוק ההזנה בצהרונים של משרד הבריאות. ההזנה הינה בפיקוח התזונאית העירונית וזאת כחלק מקידום תזונה עירונית בריאה יותר ובמסגרת מיזם אפשריבריא קרית אתא של משרד הבריאות. להרשמה: 04-8456712 או במזכירות טל' serach @ ka . matnasim . co . il www . matnasata . org . il פרטים נוספים באתר האינטרנט

44

Made with FlippingBook Online newsletter creator