יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות ספרייה עירונית

הספרייה העירונית 46 עמ‘ רקע כללי 47 תוכניות הספרייה עמ‘ 53 סדנאות הספרייה עמ‘ 54 עמ‘ פעילויות ילדים

!"

Made with FlippingBook Online newsletter creator